Hva slags varer?

​ATA-carnet kan brukes for 3 hovedgrupper av varer:

Yrkesutstyr ATA-carnet gjelder for yrkesutstyr ved midlertidig opphold i innførselslandet. Foruten generelle vilkår for carneter stilles følgende krav:

  • Utstyret skal kun benyttes i yrkessammenheng.
  • Utstyret skal ikke benyttes ved bearbeidelse eller produksjon av varer.
  • Kjøretøy skal kun benyttes i konkurranser.
  • Utstyret skal ikke brukes til å utnytte naturressurser, for å oppføre, reparere eller vedlikeholde bygninger, for jordarbeid eller liknende.

Eksempler på yrkesutstyr: - Kameraer, lyd- og lysutstyr for pressen og filmskapere - Testutstyr av ulik art - Verktøy - Rallybiler og motorsykler for løp - Hester. Her gjelder egne regler - se eget kapittel.  

Vareprøver Med vareprøver menes en vare som skal vises fram i innførselslandet, for så å tas med tilbake til Norge for eventuell produksjon senere. Det stilles følgende vilkår for å kunne benytte carnet:

  • Artiklene innføres kun i den hensikt å vises eller demonstreres i importlandet for prospektive kunder.
  • Varene skal produseres utenfor innførselslandet.
  • Artiklene må ikke selges eller gis bort.

Eksempler på vareprøver: - Klær, sko etc. - Prøvekolleksjoner  

Varer for messer og utstillinger ATA-carnet kan anvendes for varer som skal vises eller benyttes på utstillinger, messer, møter eller lignende arrangementer. Foruten varer som skal utstilles eller demonstreres kan ATA-carnet også benyttes for montermateriell, demonstrasjonshjelpemiddel, multimedia-utstyr etc. Varer som kun er tenkt benyttet til gratis utdeling til besøkende skal ikke føres opp på ATA-carnet. Dette gjelder også varer til forbruk. Alle varer skal tas med tilbake til Norge. Eksempler på messe- og utstillingsmateriell: - Materiell til stands - Dekorasjon - Reklame og demonstrasjonsmateriell