Ålesund Handelskammer

Ålesund Handelskammer ble etablert i 1989, er et av 15 norske handelskammer, og det eneste handelskammeret mellom Trondheim og Bergen. Vi kan hjelpe deg ut i verden og bringe verden nærmere deg!

Atacarnet.jpg

Mange land krever at opplysningene i eksportdokumenter sertifiseres av et handelskammer/Chamber of Commerce før varer kan importeres.

Ålesund Handelskammer er en viktig rådgiver for eksportbedrifter, og vi bistår gjerne med råd og dokumenthåndtering ved internasjonal handel. 

I forbindelse med midlertidig eksport av varer eller yrkesutstyr, har mange behov for tollpass (ATA Carnet). I 2019 bistod vi over 20 kunder med tollpass og sikret dermed trygg, midlertidig eksport og reinførsel av varer og utstyr til en verdi på over syv millioner norske kroner.

Vi har formell myndighet til å utstede ATA Carnet og gjennomføre sertifisering av ulike dokumenter.

Som medlem i Næringsforeningen Ålesundregionen får du selvfølgelig rabatt på alle våre handelskammertjenester.

Åpningstider ved Ålesund Handelskammer

Mandag - Fredag kl. 09.00-15.00. 
Dersom du har behov for våre tjenester utenom kontortid, ta kontakt, så hjelper vi deg.

Ålesund Handelskammer finner du her: 

Notenesgt. 1, 6002 Ålesund
Telefon: 70 11 65 20
post@aalesund-chamber.no