Priser ved Ålesund Handelskammer 2021

Merk at det er egne priser for medlemmer av Næringsforeningen og at alle priser er eks. MVA.

Sertifisering - Priser per 09. januar 2021 (eks. mva)

Sertifisering av COO eller andre dokument via EssCert pr sett:

 • Medlem i Næringsforeningen: kr 705,-
 • Ikke-medlem i Næringsforeningen: kr 1125,-

Fra og med 01.07.2021: Ved behov for vannstempel på tilkommer det en kostnad på kr 95,- pr sett. 


Sertifisering av COO eller andre dokument manuelt pr sett (til og med 1.juni 2021):

 • Medlem i Næringsforeningen: kr 905,-
 • Ikke-medlem i Næringsforeningen: kr 1330,-

Fra og med 1.juni 2021 blir allsertifisering av COO gjort elektronisk. Vi vil naturligvis tilby manuell sertifisering av Helsesertifikat og andre "original-dokumenter". 


Retting/bytte av dokumenter:

 • Elektronisk: kr 260,-
 • Manuell: kr 515,-


Kopi av dokumenter:

 • Elektronisk: kr 249,-
 • Manuell: kr 299,-


Merk:

 • Priser gjelder per sett. Dersom et sett overstiger 5 sider, vil det faktureres som et nytt sett. Hele settet må stemples samtidig hos handelskammeret. 
 • Dersom dokumenter skal returneres per post uten vedlagt, frankert konvolutt, tilkommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,- + porto.
 • Mangel på medbragt/tilsendt kopi til Handelskammeret faktureres kr. 100,-
 • Tilleggsdokumenter vil bli fakturert som et nytt sett.


ATA-carnet - Priser per 1. januar 2021 (eks. mva)

Prisen på produktet "ATA-carnet" avhenger av vareverdi og medlemskap. 

Vareverdi i NOK

Medlemmer

Ikke-medlemmer

0 – 100 000,-

kr 3350,-

kr 4035,-

100 001 – 1 000 000,-

kr 4280,-

kr 5065,-

1 000 001 – 3 000 000,-

kr 5400,-

kr 6385,-

> 3 000 000,- **

kr 7020,-

kr 8320,-

** For carneter med vareverdi over kr 3 000 000,- kreves som regel sikkerhet, men dette kan vurderes individuelt.

 • Prisen gjelder for bestilling av carnet for en tur
 • Ved bestilling av flere turer faktureres kr 390,- i tillegg pr. tur
 • Endring kr. 630,-
 • Replacement: samme pris som det originale carnetet.
 • Ekspressgebyr (kr 2050,-) faktureres dersom carnetet må utstedes innen 24 timer. Carnetsøknad må være hos oss innen kl. 15.00 dagen før ønsket utstedelse. 
 • Ferdig utfylte carnet som ikke blir hentet, blir fakturert med behandlingsgebyr (kr 1630,-)

Depositum (ikke momspliktig)

 • Handelskammeret krever et depositum pålydende kr 3850,- per carnet.
 • Depositumet refunderes når carnetet returneres til handelskammeret, så sant carnetet er benyttet i overensstemmelse med reglene. Carnetet må være returnert innen 5 uker etter carnetets utløpsdato.

Garantibeløp (sikkerhet)

 • Gjelder privatpersoner.
 • Gjelder bedrifter som tidligere har misligholdt carneter, eller ikke har god kredittverdighet.
 • Gjelder carneter med vareverdi over kr 3 000 000, med enkelte unntak.
 • Kunden må enten overføre penger til handelskammerets garantikonto, eller stille med bankgaranti tilsvarende 30 % av vareverdien.