Sertifisering av eksportdokumenter

Mange importland krever at opplysningene i eksportdokumentene sertifiseres av et handelskammer/Chamber of Commerce.

Ålesund Handelskammer stempler og signerer blant annet:

  • Ikke-preferensielle opprinnelsesbevis/ non-preferential Certificate of Origin
  • Faktura/ proformafaktura
  • Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
  • Helsesertifikater på fisk
  • Visumsøknader

Merk at varesertifikatet EUR1, som kreves ved eksport til EØS-land, ikke skal sertifiseres hos et handelskammer.
For en nærmere redegjørelse av hvilke dokumenter som inngår i ulike eksportsendinger, anbefaler vi å besøke Innovasjon Norge og deres Eksporthåndbok.

Manuelt eller elektronisk

Dokumentene kan enten sertifiseres manuelt hos oss eller elektronisk via den digitale plattformen, essCert. 

Vi anbefaler alle våre kunder å stemple digitalt, dette er både rimeligere og tidsbesparende for deg som kunde.

Ved ønske om manuell stempling velger du "Print at the Chamber" i essCert, leverer dokumentene på kontoret vårt eller sender de per e-post/post. Dersom dokumentene ønskes returnert per post, må det legges ved en ferdig adressert -og frankert konvolutt for å unngå ekspedisjonsgebyr. 

Les mer om essCert her.


Husk at du må bekrefte opprinnelsen på varene

Certificate of Origin (COO) er et dokument svært mange av våre kunder benytter for å dokumentere opprinnelsen til varer som skal eksporteres.   

Opprinnelsen  du som eksportør bekrefte. Dette innebærer at du i tillegg til COO må sende inn et dokument som bekrefter opprinnelsen på varene. Dette kan være f.eks en eksportfaktura eller en pakkliste. 

Både manuelle og elektroniske søknader om sertifisering av COO, som ikke oppfyller dette kravet vil bli avvist.