Sertifisering av eksportdokumenter

Mange importland krever at opplysningene i eksportdokumentene sertifiseres av et handelskammer/Chamber of Commerce.

Ålesund Handelskammer stempler og signerer blant annet:

  • Ikke-preferensielle opprinnelsesbevis/ non-preferential Certificate of Origin
  • Faktura/ proformafaktura
  • Kontrakter, agentavtaler og erklæringer
  • Helsesertifikater fra Mattilsynet (stemples manuelt ved behov) 
  • Visumsøknader

Merk at varesertifikatet EUR1, som kreves ved eksport til EØS-land, ikke skal sertifiseres hos et handelskammer.
For en nærmere redegjørelse av hvilke dokumenter som inngår i ulike eksportsendinger, anbefaler vi å besøke Innovasjon Norge og deres Eksporthåndbok.


Certificate of Origin - opprinnelsesbevis

COO er et ikke-preferensielt opprinnelsesbevis og gir dermed ingen tollfordeler i mottakerlandet. Opprinnelsen til varen er det landet hvor den er fremstilt i sin helhet, eller det landet der den siste vesentlige og økonomiske begrunnede bearbeidingen eller foredlingen fant sted. Varen kan derfor ha en annen opprinnelse enn norsk.

COO kan generelt brukes der importøren/importlandets myndighet krever bevis på varenes opprinnelse, men hvor det ikke foreligger særskilte skjemaer for dette. Dersom importlandets myndighet krever Certificate of Origin, skal det legges frem for tollmyndighetene i importlandet. Ved bruk av opprinnelsesbevis uten krav om konsulatregistrering er det ofte tilstrekkelig at dokumentet attesteres eller viseres. Enkelte land krever i tillegg legalisering av dokumentet av ambassade/konsulat. Det anbefales nær kontakt med importør for innhenting av opplysninger spesielle krav i forhold til legaliseringen.

NB! Opprinnelsen i COO må du som eksportør bekrefte, du må derfor alltid legge ved et dokument som bekrefter dette. Dette kan være f.eks en eksportfaktura, produksjonsordre, pakkseddel eller lignende.
Produserer dere varene selv, er et tips å merke utgående fakturaer med "Place of origin: Norway" eller "This product is manufactured by...." 

Sertifisering av COO som ikke oppfyller dette kravet vil bli avvist. 


Manuelt eller elektronisk (frem til 1.juni 2021)

Dokumentene kan enten sertifiseres manuelt hos oss eller elektronisk via den digitale plattformen, essCert.
Vi anbefaler alle våre kunder å stemple digitalt, dette er både rimeligere og tidsbesparende for deg som kunde. Fra og med 1.juni 2021 vil vi utelukkende utføre sertifisering av COO via essCert. 

Du kan fortsatt få vannstempel på dokumentene dine:
Ved ønske om manuell stempling velger du "Print at the Chamber" i essCert. Vi printer da dokumentene og stempler de manuelt med vannstempel. Du velger selv om du vil hente dokumentene hos oss eller få de tilsendt pr post.

Helsesertifikat fra Mattilsynet og andre tilsvarende dokumenter kan bringes til Handelskammeret for manuell stempling ved behov. 

Les mer om essCert her.