Bli medlem i Næringsforeningen

Som medlem av Næringsforeningen blir du en del av det regionale næringslivsnettverket, og du nyter godt av blant annet følgende fordeler:


Innmeldingsskjema finner du her!


ATTRAKTIVE MØTEPLASSER

Som medlem får du og din bedrift tilgang til et aktivt nettverk av bedrifter og enkeltpersoner som vil regionens beste. Vi skaper arenaer der våre medlemmer kan møtes for faglig påfyll, nyttig meningsutveksling og sosial mingling. Dette er regionens viktigste arena for å bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling.

Medlemmer har redusert deltakeravgift på arrangementene. I tillegg er noen møter gratis for medlemmer.

  • Noen møter er forbeholdt kun medlemmer.
  • Du får informasjon om hva som skjer i regionen.
  • Du får gode muligheter for faglig påfyll innenfor en rekke bransjer og disipliner.  

NÆRINGSPOLITISK PÅDRIVER

En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.  Næringsforeningen er et verktøy for å få initiert og realisert viktige saker for næringslivet og innbyggerne i regionen. Vårt mål er å sikre den internasjonale konkurransekraften og gjøre Ålesundregionen/Sunnmøre til en attraktiv og robust arbeids-, bo- og serviceregion.

REGIONSBYGGER

Næringsforeningen jobber som pådriver for viktige samferdselsprosjekter i Ålesundregionen. I tillegg jobber vi for en samlet region, da vi mener at en sterk og samlet region vil gjøre oss attraktiv for fremtiden.

HANDELSKAMMER

Næringsforeningen har betydelig internasjonal aktivitet, og er en del av det verdensomspennende handelskammernettverket. Du er automatisk medlem i handelskammeret som er en integrert del av Næringsforeningen – Aalesund Chamber of Commerce (= den engelske betegnelsen på Næringsforeningen  - Ålesundregionen).

Medlemskapet gir rabatterte priser på handelskammertjenester og nødvendige tollpapirer.

MEDLEMSKAPET BIDRAR TIL PROFILERING

Medlemskapet åpner for nye muligheter for profilering av din bedrift og bedriftens kompetanse. Vi legger ut logo og linker til deres hjemmeside. Dere kan også profilere deres nyheter/aktiviteter gjennom vårt jevnlige nyhetsbrev og aktivitetskalenderen på vår nettside.

Du viser samfunnsansvar og engasjement gjennom medlemskapet.

Din medlemskontingent bidrar til å holde Næringsforeningen – Ålesundregionen i sving, slik at vi kan jobbe for fellesskapets beste. Jo flere vi er, jo større slagkraft!


Benytt vårt INNMEDLINGSSKJEMA eller ta kontakt med Lene Trude Solheim

e-post: solheim@aalesund-chamber.no | mobil: 900 38 658