Medlemsavgift

Priser for medlemskap i Næringsforeningen - Ålesundregionen, 2019

Kontingent/årsavgift deles inn i 8 grupper avhengig av bedriftens størrelse (antall årsverk):

Gr. 1 (1-3 årsverk) kr 3.000,-

Gr. 2 (4-15 årsverk) kr 4.500,- 

Gr. 3 (16-30 årsverk) kr 8.000,-

Gr. 4 (31-50 årsverk) kr 12.500,-

Gr. 5 (51-100 årsverk) kr 18.500,- 

Gr. 6 (100 - 499 årsverk) kr 29.000,- 

Gr. 7 (private, studenter og gründere første år) kr 1500,- 

Gr. 8  (over 500 årsverk) kr 49 000,-  

Fakturering i første kvartal. Av hensyn til foreningens drift og forutsigbarhet må utmelding av Næringsforeningen skje innen utgangen av desember inneværende år, for at det skal gjelde for neste år.