Medlemsavgift

Priser for medlemskap i Næringsforeningen - Ålesundregionen, 2021

Kontingent/årsavgift deles inn i 8 grupper avhengig av bedriftens størrelse (antall årsverk):

Gr. 1 (1-3 årsverk) kr 3.000,-

Gr. 2 (4-15 årsverk) kr 4.500,- 

Gr. 3 (16-30 årsverk) kr 8.000,-

Gr. 4 (31-50 årsverk) kr 12.500,-

Gr. 5 (51-100 årsverk) kr 18.500,- 

Gr. 6 (100 - 499 årsverk) kr 29.000,- 

Gr. 7 (private, studenter og gründere første år) kr 1.500,- 

Gr. 8 (over 500 årsverk) kr 49.000,-  

Fakturering i første kvartal. Oppgitte priser er eks mva. 
Av hensyn til foreningens drift og forutsigbarhet må utmelding av Næringsforeningen skje innen utgangen av desember inneværende år, for at det skal gjelde for neste år.