Allianse med Haram Nærings og Innovasjonsforum

Næringsforeningen Ålesundregionen og Haram Nærings og Innovasjonsforum (HNI) signerte en allianseavtale 24.juni 2021. Målet er endelig sammenslåing innen 2022.

De to organisasjonene representerer til sammen nærmere 300 medlemsbedrifter og 10.000 medarbeidere i det regionale næringslivet. Begge organisasjonene jobber for å skape en attraktiv og sterk bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette inkluderer arbeidet med å sikre rekruttering og god kompetanse, samt jobbe for gode rammebetingelser for næringslivet og bidra til økt verdiskaping i regionen. 

Bedrifter har ikke kommunegrenser

Samlet vil alliansen bidra til at regionen vår får tydelig nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og ikke minst beholde rom for den lokale identiteten. Gjennom godt samarbeid mellom næringsaktører og det offentlige ønsker vi å fremstå som Norges mest attraktive næringsregion. 

Les mer om alliansen her! 

Alliansen vil gjøre oss sterkere - sammen!

Kontaktpersoner

Inger Synnøve Remme

- Daglig leder, HNI

Anne Seth

- Styreleder, HNI