Database for styrevervkandidater

Næringsforeningen jobber kontinuerlig for å synliggjøre den kompetansen og de mulighetene som finnes i Ålesundregionen.

Næringsforeningen ønsker å være en pådriver for å sikre utvikling og mangfold i regionen. Som et ledd i dette arbeidet har vi de siste årene etablert en bransjegruppe for havbruksnæringa og et eksportnettverk, samt nettverkene Inspiro og U37 Sunnmøre. 

Nå ønsker vi å ta et steg videre og dra dette fokuset inn i styrerommet! Hvordan kan vi bidra til fremtidsrettede styrer som prioriterer økt mangfold og videreføring av kompetanse? Gjennom å fremme unge, kompetente kandidater som ønsker erfaring og styreverv! 


Medlemsbedrift? 

Mange av våre medlemsbedrifter har behov for kvalifiserte og nytenkende styremedlemmer. Vi oppretter nå en database for unge, fremadstormende mennesker som ønsker styreerfaring.  Har du konkrete verv du ønsker å få besatt? Ikke nøl med å ta kontakt! I tiden fremover vil vi legge ut informasjon om kandidater, og setter deg gjerne i kontakt med disse. 


Ønsker du vise interesse for styreverv i offentlig og privat sektor?
Registreringsskjema finner du her!


Kontaktpersoner