Våre nettverk og bransjegrupper

Næringsforeningen ønsker å være en pådriver for å sikre utvikling, likestilling og mangfold i regionen.

Som et ledd i dette arbeidet har vi de siste årene etablert nettverkene Inspiro og U37 Sunnmøre. 

Høsten 2021 ruller vi ut 1.kull i Talent Sunnmøre, et program som skal bidra til økt kompetanseutvikling for regionens bedrifter og deres ansatte. 

I tillegg etablerte vi etablert ulike bransjegrupper som skal bidra til å styrke de ulike bransjene. Vi ønsker å få næringen til å blomstre og skape en arena for utveksling av kunnskap på tvers av verdikjeden.

Mange av våre medlemsbedrifter har behov for kvalifiserte og nytenkende styremedlemmer. Vi oppretter nå en database for unge, fremadstormende mennesker som ønsker styreerfaring. Hos oss finner dere unge, kompetente kandidater som ønsker erfaring og styreverv!