Kostnad medlemskap bransjegruppe

Kostnader knyttet til medlemskap i bransjegruppa er delt inn i to hovedkategorier:

Deltar med 1 person på bransjemøtene

  • Kr 4.000,- per år for bedrifter som er medlemmer i Næringsforeningen
  • Kr 6.000,- per år for bedrifter som ikke er medlemmer i Næringsforeningen

Deltar med inntil 3 personer på bransjemøtene

  • Kr 8.000,- per år for bedrifter som er medlemmer i Næringsforeningen
  • Kr 12.000,- per år for bedrifter som ikke er medlemmer i Næringsforeningen

 

Medlemsavgiften dekker:

  • utgifter til sekretariat/adm. fra Næringsforeningen.
  • utgifter til lokale og bevertning for de to samlingene for ledelsen i bedriftene.

Sommerfest der alle ansatte kan delta, faktureres etter faktiske utgifter per person dersom vi ikke får annen finansiering på plass.


Medlemskapet i Bransjegruppe Havbruk er løpende til oppsigelse. Utmelding må skje innen utgangen av desember inneværende år, for at det skal gjelde for neste år

Aktivitetskalender for Bransjegruppe Havbruk

Kontaktpersoner

Laila Gjerdsbakk

- Markedsansvarlig