Bransjetreff Havbruk - Ulike teknologier knyttet til landbasert oppdrett

Mandag 31. mai er det endelig klart for nytt bransjetreff for Havbruksgruppa.

Hovedtema for samlingen blir ”Ulike teknoloiger knyttet til landbasert oppdrett”

PROGRAM

16.45 Registrering, lett servering og mingling

17.00 Velkommen v/Lene Trude Solheim, Næringsforeningen - Ålesundsregionen

17.10  Landbaserte matfiskanlegg  v/Ingegjerd Eidsvik, Artec Aqua

17. 30 RAS anlegg v/Marius Hægh, Billund Aqua 

17.50  Salmon Evolution – Hvor står de? v/Haakon Andre Berg, Salmon Evolution 

18.00  Columbi Salmon – Hvor står de? v/Kolbjørn Giskeødegård, Columbi Salmon

18.10  Pause

18.30  Bærekraftige anlegg v/Stig Amdam, Hyperthermics AS

18.45  Ulike utfordringer med anlegg i sjø og på land v/Patogen

19.05 Oppsummering/mingling

Lene Trude Solheim er dagens møteleder. 

Vi avslutter ca kl 19.30


NÅR:  Mandag 31. mai 2020 kl. 1645 – 1930 (Registrering m/enkel bevertning fra kl. 1645, programmet starter kl 1700)

STED: Møretanken, NMK, Borgundvegen 340

PÅMELDING


NB! Dette er et lukket arrangement forbeholdt medlemmer i Bransjegruppe Havbruk. 

Dersom du ønsker å bli med i bransjegruppen, eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med Laila Gjerdsbakk i Næringsforeningen på gjerdsbakk@aalesund-chamber.no | 900 38 687