Om nettverket Inspiro

Inspiro er en relasjonsbyggende arena for kvinner på Sunnmøre «som vil noe». Nettverkets formål er å bidra til videre karriereutvikling, motivasjon, kompetanseheving og synliggjøring av medlemmenes kompetanse både innenfor og utenfor nettverket.

Næringslivet i regionen i stor grad relasjonsbasert, og nettverket skal styrke den enkeltes muligheter. For å bidra til å gjøre Ålesundregionen attraktiv for potensielle kvinner som bor utenfor regionen, men som vurderer å flytte hit, er nettverket også tilgjengelig for dem.

Aktiviteter:

Nettverket vil arrangere ulike temamøter som inneholder en kombinasjon av fag, inspirasjon og sosialt samvær for å stimulere, motivere og engasjere til karriere og lederskap.

Vi legger opp til 4 nettverksamlinger per år. Nettverket har i tillegg en lukket gruppe på facebook og en lukket gruppe på LinkedIn.

Følg linken nedenfor om du ønsker å registrere deg som medlem i nettverket:

Innmelding nettverket Inspiro

For 2020 vil medlemskap i Inspiro koste kr 500,- per år for kvinner som er ansatt i en bedrift som er medlem i Næringsforeningen, og kr 800,- for andre. Du vil da kunne delta i Inspiros aktiviteter, som vil være forbeholdt medlemmene i nettverket. Det vil være ordinær deltageravgift for å delta på de ulike aktivitetene i regi av Inspiro.

Medlemskapet i Inspiro er løpende til oppsigelse. Utmelding må skje innen utgangen av desember inneværende år, for at det skal gjelde for neste år. 


Har du spørsmål ta kontakt med Laila Gjerdsbakk i Næringsforeningen - Ålesundsregionen på gjerdsbakk@aalesund-chamber.no eller 900 38 687.

Aktivitetskalender for Nettverket Inspiro

Kontaktpersoner

Laila Gjerdsbakk

- Markedsansvarlig