Ressursgruppe Inspiro

Inspiro ledes av en ressursgruppe fra som er valgt ut blant nettverksmedlemmene.

Laila Gjerdsbakk er leder og kontaktperson inn i styret til Næringsforeningen.

Ressursgruppa skal legga til rette for møter og arrangement med fokus på å stimulere, motivere og engasjere til karriere og lederskap, og å skape nettverk. Ressursgruppa skal i tillegg fungere som et talerør til Næringsforeningen, og på denne måten ha mulighet til å påvirke utviklingen i næringslivet i regionen. Ressursgruppen skal bestå av en gruppe på inntil 6 personer fra ulike bransjer som er medlem i nettverket.

Medlemmer i Ressursgruppe Inspiro er:

  • Laila Gjerdsbakk, Næringsforeningen – Ålesundregionen
  • Ingvill Uhlen Otterlei, Havnevik
  • Gjertrud Bolstad Moeng, Rolls Royce Marine AS
  • Oddhild Breivik, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
  • Anne May Slinning, Vard
  • Ingegjerd Eidsvik, Artec Aqua
  • Elisabeth Giske, Nordea