Kostnad medlemskap eksportnettverk

Kostnader knyttet til medlemskap i eksportnettverket er delt inn i tre hovedkategorier:

Deltar med 1 person på treffene:

  • Kr 6 500,- per år for bedrifter som er medlemmer i Næringsforeningen
  • Kr 8 000,- per år for bedrifter som ikke er medlemmer i Næringsforeningen

Deltar med inntil 3 personer på treffene

  • Kr 10 500,- per år for bedrifter som er medlemmer i Næringsforeningen
  • Kr 13 500,- per år for bedrifter som ikke er medlemmer i Næringsforeningen

Deltar med 4 - 5 personer på treffene

  • Kr 14 500,- per år for bedrifter som er medlemmer i Næringsforeningen
  • Kr 19 500,- per år for bedrifter som ikke er medlemmer i Næringsforeningen

Medlemsavgiften dekker:

  • utgifter til sekretariat/adm. fra Næringsforeningen.
  • utgifter til lokale, bevertning og faglige innhold for de tre samlingene.

Medlemskapet i Nordvest Eksportnettverk er løpende til oppsigelse. Utmelding må skje innen utgangen av desember inneværende år, for at det skal gjelde for neste år