Webinar for Nordvest Eksportnettverk - Varesertifikat EUR 1

Onsdag 17. februar inviterer vi medlemmer i Nordvest Ekportnettverk til webinar, der temaet blir EUR 1 varesertifikat.

Slik som situasjonen er nå med tanke på Covid-19, kan vi ikke møtes fysisk, men vi inviterer dere til webinar via teams.

Vi begynner kl 09.00 og holder på til ca kl 10.00.

Tema for samlingen er EUR 1 varesertifikat.

  • Hvorfor
  • Hvordan
  • Regelverk

Vi starter med et innlegg fra Lisbeth Angeltveit som er seniorrådgiver hos Tolletaten. Deretter vil det være mulig å stille spørsmål.

Webinaret dekkes av medlemskap i nettverket, men vi trenger påmelding for å vite hvor mange vi blir.  

PÅMELDING GJØR DERE HER


Tid: 17. februar kl 09.00 - 10.00

Sted: Teams (dere får tilsendt link i forkant)

Pris: Samlingen dekkes av medlemskap i Nordvest Eksportnettverk.


Dette er et arrangement forbeholdt medlemmer i Nordvest Eksportnettverk

Dersom du ønsker å bli medlem, eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med Laila Gjerdsbakk i Næringsforeningen:

e-post: gjerdsbakk@aalesund-chamber.no | mobil: 900 38 687