Webinar for Nordvest Eksportnettverk - Brexit broavtalen mellom GB og Norge

Tirsdag 23. mars 2021 inviterer vi medlemmer i nordvest Ekportnettverk til webinar, der temaet blir Brexit og broavtalen mellom GB og Norge.

Slik som situasjonen er nå med tanke på Covid-19, kan vi ikke møtes fysisk, men vi inviterer dere til webinar via teams.

Den som vil dele av sin kunnskap med oss er Helge Lindrup som er fagdirektør i avdeling for internasjonale avtaler hos Tolletaten. Han vil holde et innlegg om Brexit og broavtalen mellom GB og Norge. Deretter åpner vi opp for spørsmål/dialog fra dere som er nettverksdeltakere.

Vi begynner kl 09.00 og holder på til ca kl 10.00.

Dersom noen av dere ønsker å sende inn case i forkant av samlingen kan dette gjøres innen 15. mars. Dette av hensyn til forberedelse og utarbeidelse av presentasjon.

Webinaret dekkes av medlemskap i nettverket, men vi trenger påmelding for å vite hvor mange vi blir.  

PÅMELDING GJØR DERE HER


Tid: 23. mars kl 09.00 - 10.00

Sted: Teams (dere får tilsendt link i forkant)

Pris: Samlingen dekkes av medlemskap i Nordvest Eksportnettverk.


Dette er et lukket arrangement for medlemmer i Nordvest Eksportnettverk

Dersom du ønsker å bli medlem, eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med Laila Gjerdsbakk i Næringsforeningen:

e-post: gjerdsbakk@aalesund-chamber.no | mobil: 900 38 687