Trainee Sunnmøre

Næringsforeningen - Ålesundregionen fasiliterer regionens største traineeprogram!

Bedrift søkes!

Næringsforeningen - Ålesundregionen inviterer din bedrift til å være med i Trainee Sunnmøre.

I samarbeid kartlegger vi hvilke kompetanse dere ønsker og har behov for i deres bedrift. Næringsforeningen og Yapril® utfører selve rekrutteringsprosessen og presenterer aktuelle kandidater for dere. Sammen gjennomfører vi siste intervjurunde. Finner vi ingen aktuell kandidater, er dere naturligvis ikke forpliktet til å være med videre i programmet.

En trainee er en nyutdannet kandidat med maks to års arbeidserfaring som dere ansetter i en midlertidig stilling i ett år. Formålet er videre ansettelse. Vi anbefaler at bedriften betaler lønn basert på traineens kvalifikasjoner, snitt
for nyutdannede i bransjen og i henhold til bedriftens lønnspolitikk.

Et unikt utviklingsprogram
Gjennom året vil Næringsforeningen arrangere 4 samlinger for traineene. Her vil det blant annet fokuseres på egenutvikling, teamarbeid, prosjektledelse og kommunikasjon.Arbeidsformen vil være en kombinasjon av undervisning, workshop, casepresentasjoner og diskusjoner i plenum. Innholdet i programmet og det som formidles skal være relevant både for traineen og bedriften. 

Videre har vi som mål at alle traineene skal få god kjennskap til bedriftene som er med i programmet, vi vil derfor gjennomføre bedriftsbesøk hos alle traineebedriftene. 

Nettverksbygging
Vi vet at nettverksbygging er viktig for at tilflyttere skal trives og bli i regionen. På bakgrunn av dette inkluderer vi traineene i det eksisterende leder - og
talentnettverket vårt U37 Sunnmøre. U37 Sunnmøre består av om lag 60 unge ledere og talenter under 37 år som møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn.

Mentor
Hver trainee skal få tildelt en mentor i egen bedrift som skal følge opp traineen under opplæring- og utviklingsprosessen. Vi anbefaler at dette er traineens nærmeste leder. 

Meld din interesse for programmet nå!


Trainee søkes!

Benytt denne unike muligheten! Flere av regionens ledende aktører søker trainee for midlertidig ansettelse. Vi kan love et år med utfordrende arbeidsoppgaver, fokus på utvikling, læring og trivsel! 
Vi søker 10 - 12 trainees til vårt traineeprogram 2020-2021!  

I tillegg til å selve stillingen - blir du en del av Næringsforeningen sitt utviklingsprogram gjennom året. Det arrangeres fire samlinger med fokus på blant annet egenutvikling, teamarbeid, prosjektledelse og kommunikasjon. Arbeidsformen i utviklingsprogrammet vil være en kombinasjon av undervisning, workshop, casepresentasjon og diskusjoner i plenum.

Fordi vi vet at nettverksbygging er viktig for at tilflyttere skal trives, får du også gratis medlemskap i vårt eksisterende leder- og talentnettverk U37 Sunnmøre. Nettverket består av omlag 60 unge ledere og talenter under 37 år som møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn. Les mer om U37 Sunnmøre.

Vi ser etter kandidater med forskjellig type bakgrunn

  • Fagbrev fra yrkesskole
  • Bachelorgrad
  • Mastergrad
  • Nyutdannet med maks to års arbeidserfaring. 
  • Det viktigste er uansett at du er motivert til å jobbe i vår region, utvikle deg som person og utvikle din faglige kompetanse! 

Programmets ulike stillinger lanseres 1.mars! Følg med!

Start registrering av din søknad her!

Kontaktpersoner

Bente Lund Jacobsen

- Adm. Direktør