Kostnad medlemskap U37

Medlemskap er knyttet opp mot en spesifikk person i bedriften (unge ledere eller talent) og dekker deltakelse på 5-6 samlinger i året.

For 2020 er kostnad for deltakelse i nettverket følgende:

  • Kr 5 500,- pr kalenderår for virksomheter som er medlem i Næringsforeningen.
  • Kr 8 000,- pr kalenderår for virksomheter som ikke er medlem i Næringsforeningen. 

Medlemskapet i U37 Sunnmøre er løpende til oppsigelse. Utmelding må skje innen utgangen av desember inneværende år, for at det skal gjelde for neste år.