Våre nettverk og bransjegrupper

Næringsforeningen ønsker å være en pådriver for å sikre utvikling, likestilling og mangfold i regionen. Som et ledd i dette arbeidet har vi de siste årene etablert nettverkene Inspiro og U37 Sunnmøre. Høsten 2020 ruller vi ut 1.kull i Trainee Sunnmøre.

I tillegg etablerte vi i 2017 en bransjegruppe for Havbruksnæringa. Hovedmålet med bransjegruppa er å styrke næringen på Sunnmøre i forhold både til det norske og det globale markedet. Vi ønsker å få næringen til å blomstre og skape en arena for utveksling av kunnskap på tvers av verdikjeden.