Bransjetreff Havbruk, høst 2019

Velkommen til bransjetreff for «Bransjegruppe Havbruk» onsdag 04. september. Denne gangen tar vi for oss frihandelsavtaler fra forskjellige perspektiv, fremtidig regelverk, EU og andre nasjoners arbeid med frihandelsavtaler og i nye marked.

PROGRAM

17.00   Mingling og litt å bite i

17.30   Velkommen v/ Bente Lund Jacobsen

17.40   Handelsavtaler - hvordan arbeider departementet og ministeren for å få på plass nye avtaler, opprettholde eksisterende, næringens eksportutfordringer, og hvordan samarbeide for bedre løsninger v/ Fiskeriminister Harald Tom Nesvik. 

Etter Fiskeriministerens innlegg, blir det en spørsmålsrunde

18.45   Sjømatbedriftenes fokusområder, synspunkt om Sjømatrådet, Mattilsynets åpningstider og sentraliseringsplaner v/ Lars Klungreseth, Fagsjef innen Havbruk, industri og eksport i Sjømatbedriftene. 
Det blir litt tid til diskusjoner etter dette innlegget.

19.10   Pause og tapas

19.50   Dagens Handelspolitiske utfordringer, og hva ser vi i horisonten v/ Silje Gjerp Solstad - Analytiker for markedsadgang i Norges Sjømatråd 

20.20   Min erfaring som student og det å søke jobb på Sunnmøre etter endt utdanning. Internships og trainee-stillinger er ikke veldedighet, men en strategisk smart måte for bedrifter å rekruttere på. v/ Fredric Frøystad

20.40   Oppsummering og avslutning v/ Bente Lund Jacobsen med innspill fra alle.

Klikk her for påmelding

Påmeldingsfrist er satt til 29.08.2019

Det vil være registrering m/enkel servering fra kl. 1700

Husk å melde på alle deltakere om dere er flere som deltar fra ditt firma.  


Når: Onsdag 04. september 2019, kl. 1700 – 2100. 

Hvor: Scandic Parken Hotel


NB! Dette er et lukket arrangement forbeholdt medlemmer i Bransjegruppe Havbruk. 

Dersom du ønsker å bli med i bransjegruppen, eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med Laila Gjerdsbakk i Næringsforeningen på:

e-post: gjerdsbakk@aalesund-chamber.no | mobil: 900 38 687 

logoer Havbruk.jpg