Bransjetreff Havbruk, høst 2020

26. oktober er det endelig klart for nytt bransjetreff for Havbruksgruppa.

Hovedtema for samlingen blir ”Trender i markedet”

Markedet er i stadig endring, og Corona har fremskyndet trendskiftet. Hvordan bør vi ruste oss i vår region for å møte disse trendene?

PROGRAM

16.45 Registrering, lett servering og mingling

17.00 Velkommen v/Lene Trude Solheim

17.10  Status for næringen - hvor står vi? Botholf Stolt-Nielsen, Ocean Supreme

17.40  Trender og muligheter v/Roger Hofseth, Hofseth International AS

18.10  Pause 

18.30  Rundebord diskusjon 

19.00  Oppsummering/debatt basert på rundebord diskusjonen

Lene Trude Solheim er dagens møteleder. 
Vi avslutter ca kl 20.00 avhengig av hvor lang diskusjonen blir. 


NÅR:  Mandag 26. oktober 2020 kl. 1645 – 2000 (Registrering m/enkel bevertning fra kl. 1645, programmet starter kl 1700)

STED: Quality Hotel Ålesund, Alnessalen

PÅMELDING


NB! Dette er et lukket arrangement forbeholdt medlemmer i Bransjegruppe Havbruk. 

Dersom du ønsker å bli med i bransjegruppen, eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å ta kontakt med Laila Gjerdsbakk i Næringsforeningen på gjerdsbakk@aalesund-chamber.no | 900 38 687