Eksport/internasjonal handel i eksportfylket Møre og Romsdal

Næringslivet samler kreftene foran Stortingsvalget 2021 og vi i Næringsforeningen Ålesundregionen er er med på dette viktige arbeidet. I mai og juni arrangert digitale lunsjmøter, der vi setter helt konkrete saker på dagsorden og utfordrer politikerne i ulike næringslivspolitiske temaer.

Torsdag 10. juni kl. 11.00 - 12.00 er temaet Eksport/internasjonal handel i eksportfylket Møre og Romsdal

Deretter er det satt opp følgende tema: 

  • Torsdag 17. juni 11.00-12.00: Hvordan legge til rette for næringsmuligheter i det grønne skiftet? 
  • Torsdag 24. juni 11.00-12.00: Hva er næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk i Møre og Romsdal? 

Møtene er i utgangspunktet åpen for alle, men krever påmelding som du finner i denne lenken: 

INVITASJON OG PÅMELDING

Innhold/tema i enkeltmøter kan bli endret dersom f.eks. dagsaktuelle saker tilsier det.

Næringslivets valgkamparrangementer avsluttes med en fylkesturné i august/september. Da blir  politikerne blir invitert med ut til ulike bedrifter og virksomheter på Søre Sunnmøre, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Godt valg!


Det er første gang at næringslivet i Møre og Romsdal samarbeider om valgkamparrangement så bredt. De som er med er NHO Møre og Romsdal, Ålesund (Næringsforeningen i Ålesundregionen), LO i Møre og Romsdal, Næringsforeningene i Kristiansund (KNN), Molde (Molde Næringsforum), og Søre Sunnmøre (NæSS), Mafoss, Maritimt Forum Nordvest og NHOs landsforeninger: NHO Reiseliv Midt-Norge, Sjømat Norge, NELFO og EBA.