Fremtidsseminar

17. september inviterer Admit til tverrfaglig fremtidsseminar; risikoreduksjon og sikkerhet.

Hvordan oppnå risikoreduksjon og økt sikkerhet for din bedrift;
Personlig – organisatorisk - data og system ?

  • Jon Ivar Håvold, professor emeritus – Hvorfor er sikkerhetskultur i organisasjoner viktig ? Er det en sammenheng mellom stress og risiko?
  • Tomas Brandal Myklebust, Nevropsykolog – Hjernen og risikoadferd – hva skjer i hjernen når vi tar risiko og hvordan kan vi påvirke vår evne til beslutningstaking.
  • Teddy Broadhurst, HMS Manager - Er null kritiske hendelser mulig eller bare fine ord ?
  • Sveinung Vemøy, Kvalitetsleder – Risikovurdering i beredskapssammenheng          
  • Ståle Welle, daglig leder PC Support – Hvordan utfordringene innen Cybersikkerhet kan komme under kontroll og bidra positivt til digitaliseringsarbeidet         
  • Jørn-Åge Longva, Smittevernoverlege i Helse Møre og Romsdal - Håndtering av risiko og sikkerhet når det meste er usikkert – erfaringer fra Covid-19 pandemien.    


TID OG STED:

17. september fra kl 0830 – 1500

Ålesund Fremtidslab, NMK (Borgundvegen 340, 6.etg.)


BILLETTER 

Kjøpes via Tikkio.com

Ønskes faktura, send påmelding til: Nina.viddal@admit.no

Pris kr 1 290,- inkl. mva og lunsj