Webinar - Bærekraft Vestland

Torsdag 21. januar inviterer Næringsforeningen i samarbeid med PwC til webinar, der vi setter fokus på arbeid som gjøres på bærekraft hos de største selskapene på Vestlandet.

En stadig økende andel av Vestlandets største selskaper prioriterer nå et eller flere av FNs bærekraftsmål. Vi blir stadig flinkere, men går det hurtig nok?

Eiere, investorer, kunder, samarbeidspartnere og ansatte har tydelige forventninger til at næringslivet skal være en del av løsningen på lokale og globale utfordringer. Manglende strategisk fokus på bærekraft betyr at vestlandsk næringsliv risikerer å gå glipp av store forretningsmuligheter. Selskap med strategisk fokus på bærekraft vil kunne snu klimautfordringene til grønn konkurransekraft og benytte seg av de nye markedsmulighetene i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

I dette webinaret vil PwC presentere sin rapport Bærekraft 50 - en analyse av de 50 største selskapene på Vestlandet sin rapportering på bærekraft. Avslutningsvis vil de komme med noen eksempler på gjennomførte bærekraftprosjekter og tips til hvordan egen bedrift kan komme i gang med et mer målrettet bærekraftsarbeid. Vi vil også åpne opp for spørsmål. 


Program

  • Velkommen v/Næringsforeningen
  • Bærekraft 50 Vestland v/Cecilie Bjørnøy og Kristin Dvergsdal Haugen, PwC
  • Spørsmål og innspill

Vi avslutter ca kl 09.30


Introduksjon av foredragsholderne:

Cecilie Bjørnøy.png

Cecilie Bjørnøy

Bjørnøy arbeider i PwCs rådgivningsenhet i Ålesund, og har sin yrkesfaglige bakgrunn fra bank- og finans, med nær 9 år i ulike roller i Sparebanken Møre. Hun har bachelorgrad i eksportmarkedsføring og mastergrad i ledelse med spesialisering i strategi og forretningsutvikling ved NTNU i Trondheim.


Kristin Dvergsdal Haugen.png

Kristin Dvergsdal Haugen

Haugen arbeider i PwCs rådgivningsenhet i Ålesund. Hun har master i systemdynamikk og har 12 års erfaring fra konsulentbransjen, herunder primært helse og offentlig sektor. Kristin jobber med prosjekter innenfor strategiutvikling, og har tung analyse- og simuleringskompetanse.
Når: Torsdag 21. januar kl 08.30 - 09.30

Hvor: Digitalt (lenke sendes ut til påmeldte i forkant)

Påmeldingsfrist: 20.01.2021 kl 1200

Meld deg på