Jakta på berekraftmetoden

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer næringsliv og kommuner til å være med på et banebrytende pilotprosjekt. Gjennom prosjektet skal de finne løsninger på lokale bærekraftsutfordringer, til det beste for både næringslivet og samfunnet.

Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn. Vår ambisjon er å gjøre Møre og Romsdal til bærekraftsfylke nr. 1 i Norge – og vi tror du kan spille en viktig rolle!

Bærekraftsutfordringene vi ønsker å løse gjennom prosjektet, er basert på KPI-målingene som er gjennomført av FNs organisasjon for smarte og bærekraftige byer; United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC). Målingene er gjennomført i mange norske byer, blant dem Ålesund, Molde og Kristiansund.

Pilotprosjektet skulle opprinnelig bli holdt i Ålesund, men på grunn av gjeldende smittesituasjon og de tilhørende restriksjonene har vi digitalisert det hele. Da det vil være krevende å sitte to dager å kommunisere gjennom en skjerm, har vi delt de opprinnelige to dagene inn i fire kortere samlinger på 3 timer per samling. 

Ved å melde deg på prosjektet forplikter du deg til å delta på alle samlingene. Dette skyldes at samlingene henger sammen, og at det vil gi mindre verdi å kun være med på enkelte av samlingene.

Datoer for samlingene:

Onsdag 25. november kl. 09:00-12:00: 

 • Introduksjon til metodikk & innsikt i utfordringer

Torsdag 26. november kl. 09:00-12:00: 

 • Identifisering av rotårsaker & presentasjon av andre prosjekter for inspirasjon

Torsdag  3. desember kl. 12:00-15:00

 • Identifisering av mulige løsninger

Torsdag 10. desember kl. 09:00-12:00

 • Presentasjon av mulige løsninger

Det vil også gjennomføres en digital samling i mindre grupper mellom 3.-10. desember

 • Utarbeidelse av presentasjon til bruk i samlingen 10. desember

Hvilke utfordringer skal løses?

Bærekraftsutfordringene er kartlagt gjennom KPI målinger av Ålesund, Molde og Kristiansand, som en del av implementeringsprogrammet for United for Smart Sustainable Cities (U4SSC).

Med utgangspunkt i målingene skal vi jobbe med tre mulighetsrom:

 1. Bærekraftsmål 6: Vann og avløp – byene har et høyt vannforbruk og mye vann forsvinner mellom renseanlegg og forbruker.
 2. Bærekraftsmål 12: Avfallshåndtering og sirkulærøkonomi – en stor andel av avfallet vårt går til forbrenning. Hvordan kan vi redusere, gjenbruke og utnytte avfallet vårt på en bedre måte?
 3. Bærekraftsmål 5 & 8: Lønnsgap – For hver krone en mann i fylket tjener, vil en kvinne tjene et sted mellom 60 og 70 øre. Dette påvirker ikke bare likestilling, men også økonomi. Hva skal til for å gjøre noe med lønnsgapet?

 

Arrangører:

 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • OiER/U4SSC
 • KPMG Pure Sustainability
 • UN Global Compact Norge
 • United Future Lab Norway

Prosjektet finansieres av Sparebanken Møre og er gratis å delta i. For de av dere som kommer fra ulike bedrifter, er det viktig at deltagelsen er tilstrekkelig forankret i bedriften. Videre må vedkommende som velges ut til å delta på vegne av bedriften, ha et tilstrekkelig mandat til å delta.

Klikk her for påmelding