Kurs i Incoterms® 2020

Tirsdag 16. mars kommer ICC Norge til Ålesund og holder introduksjonskurs i Incoterms® 2020.

Incoterms® er standardiserte internasjonale leveringsbetingelser, som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Klausulene angir hvem som til enhver tid har risikoen for gods underveis, hvem som skal betale kostnadene og hvilke forpliktelser kjøper og selger har. Etter 4 års revisjonsarbeid foreligger nå de nye og reviderte Incoterms® 2020 som trådte i kraft 1.1.2020. 


Tirsdag 16. mars er det heldagskurs fra kl 0900 – 1500 (inkl. lunsj) i Ålesund. Kurset er tilpasset både dem som knapt har hørt om Incoterms®, så vel som for «ekspertene». Programmet tar for seg Incoterms® generelt, men med fokus på endringene og de nå nye Incoterms® 2020.


Hovedpunkter i programmet:

 • Incoterms® og deres funksjon ved kjøp, salg og transport av varer.
 • Incoterms® forhold til Avtaleretten, Kjøpsretten, Transportretten og Forsikringsretten.
 • Incoterms® forhold til Internasjonale kjøp og salg.
 • Detaljert gjennomgang av de 10 reglene i Incoterms® 2020.
 • Detaljert gjennomgang av endringene og hva som er nytt i Incoterms® 2020.
 • Detaljert gjennomgang av samtlige 11 Incoterms® samt momenter ved valg av Incoterms®.

Målgruppe:

Incoterms® er som kjent viktig for både selgere, kjøpere, logstikkpersonell, transportører og speditører samt økonomi og dokumentasjon/compliance medarbeidere.

Kurset er også relevant for advokater/juridisk personell og er derfor godkjent som obligatorisk etterutdanning av Advokatforeningen.

Kurset innrapporteres som etterutdanning til Finanstilsynet og Advokatforeningen.


Tid & sted

Tirsdag 16. mars 2021, kl 0900 - 1500 

Sted: Kommer


Deltakeravgift

 • Medlemspris: NOK 3.900,-
 • Ikke medlemmer: NOK 4.900,-

Medlemmer av Næringsforeningen - Ålesundregionen får rabatt på kursavgiften.  Alle priser er eks. mva. Bindende påmelding.


Minner om våre smittevernstiltak:

 • Dersom du er forkjølet eller har andre sykdomssymptoner, ber vi om at du holder deg hjemme
 • Det skal overholdes minst 1 meters avstand
 • Servering foregår på en forsvarlig måte
 • Det blir tilrettelagt for å opprettholde god håndhygiene og oppmuntrer til dette under hele arrangementet.

Velkommen til kurs!


Påmelding gjøres her!


Spørsmål?

Spørsmål angående kurset kan rettes til Lisbeth G. Kaarem i ICC Norge
+47 90 03 90 70 eller lisbeth@iccnorge.no