Næringslivet møter Senterpartiet

Næringslivet samler kreftene foran Stortingsvalget 2021 og vi i Næringsforeningen Ålesundregionen er er med på dette viktige arbeidet. Tirsdag 11. mai 10.30-11.30 rigges det til møte med Senterpartiet.

I en serie digitale møter, «Politikertreff», skal listetoppene i Møre og Romsdal presentere seg selv og sine næringspolitiske kampsaker. 

Det er første gang at næringslivet i Møre og Romsdal samarbeider om valgkamparrangement så bredt. De som er med er NHO Møre og Romsdal, Ålesund (Næringsforeningen i Ålesundregionen), LO i Møre og Romsdal, Næringsforeningene i Kristiansund (KNN), Molde (Molde Næringsforum),  og Søre Sunnmøre (NæSS), Mafoss, Maritimt Forum Nordvest og NHOs landsforeninger: NHO Reiseliv Midt-Norge, Sjømat Norge, NELFO og EBA.

De seks «Politikertreffene» foregår i Teams og er i utgangspunktet åpen for alle, men krever påmelding som du finner i denne lenken: 

INVITASJON OG PÅMELDING

Næringslivets valgkamparrangementer avsluttes med en fylkesturné i august/september. Da blir  politikerne blir invitert med ut til ulike bedrifter og virksomheter på Søre Sunnmøre, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Godt valg!