Webinar med SANDS: Slik utformer du en god arbeidsavtale

Hvordan kan du tilpasse arbeidsavtalen til den enkeltes stillingsnivå, sikre at lovens krav er oppfylt og samtidig sørge for tilstrekkelig fleksibilitet ved fremtidige endringer?

SANDS guider deg gjennom suksessfaktorene og fallgruvene! I samarbeid med GCE Blue Maritime inviterer SANDS til en serie med korte webinarer der de gir sine beste råd og tips til arbeidsgivere om problemstillinger gjennom hele arbeidsforholdet fra ansettelse til opphør. 

Arbeidsavtalen regulerer arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter i ansettelsesforholdet. En arbeidsavtale binder partene på samme måte som andre avtaler og setter derfor også skranker for hvilke endringer man kan gjøre i arbeidsforholdet. Erfaringsvis setter mange arbeidsgivere av for lite tid til å utarbeide en gjennomtenkt arbeidsavtale. Uklarheter, mangler og senere endringsbehov kan fort føre til uenigheter og tvister eller legge unødvendige begrensninger på arbeidsgivers behov for fleksibilitet. 

I tillegg til programleder Elisabeth Solvang og SANDS’ arbeidsrettseksperter, får de besøk av Tove Simensen, Personal og org. direktør/ SVP-HR & Organization i AS Spilka Industri, som deler sine praktiske erfaringer rundt temaet. 

Det er ingen deltakeravgift. 


Tidspunkt: 16.september kl. 08.30 - 09.30 

Klikk her for påmelding til webinaret!