Facebook    
Nyheter
 

Inviterer næringslivet inn som aksjonærer i "Utviklingsforum for Ålesund lufthavn"

Selskapet «Utviklingsforum Ålesund lufthavn, Vigra AS» er under stiftelse. Selskapet skal arbeide for bedre busstilbud, flere flyruter og utbygging av flyplassen. Nå inviteres næringslivet med på laget.

En velfungerende lufthavn med tilgang til nasjonale og internasjonale flyruter er av avgjørende betydning for regionens utvikling og attraktivitet. Rutetilbudet er viktig for regionens internasjonalt orienterte næringsliv og blant faktorene bedrifter legger stor vekt på i valg av lokalisering. Videre er rutetilbudet viktig for reiselivet og for regionens tiltrekningskraft i forhold til plassering av statlige arbeidsplasser. Sist, men ikke minst, vil et godt flytilbud ha positiv effekt på tilflytting. Ålesund Lufthavn Vigra (AES) er det viktigste trafikknutepunktet mellom Bergen og Trondheim.

Ålesund lufthavn, Vigra (AES) er det viktigste trafikknutepunktet mellom Bergen og Trondheim, og den eneste lufthavnen i fylket med status som nasjonal lufthavn. Molde og Kristiansund er regionale lufthavner, og Volda en lokal lufthavn. Ser en på trafikken, har AES større trafikk enn de 3 øvrige lufthavnene i fylket til sammen med ca. 55 % av totalt antall flypassasjerer i Møre og Romsdal. Når det gjelder utenlandstrafikken står AES for 84 % av passasjerene.  

Gjennom prosjektet Region Ålesund der kommunene Giske, Haram, Sandøy, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund deltar, er det gjennomført et arbeid for å se på ulike modeller for å sikre utvikling av AES der kommunene tar en aktiv rolle i arbeidet. Bakgrunnen for arbeidet er erkjennelsen av AES sin store betydning for regionen, samt behovet for å styrke kommunenes engasjement og involvering i utviklingen av lufthavnen.

Det arbeides nå for å etablere et aksjeselskap der alle kommunene i Sunnmøre regionråd, samt medlemsbedrifter til Næringsforeningen i Ålesundregionen og andre bedrifter i regionen blir invitert til å delta som eiere. Formålet med aksjeselskapet er å styrke Sunnmørsregionen ved å «utvikle Ålesund lufthavn, Vigra til beste for innbyggere og næringsliv». Det er viktig å presisere at formålet ikke på noen måte er å svekke de øvrige lufthavnene sin posisjon, men å ha fokus på styrking og etablering av direkteruter til utlandet fra AES. Det kan også nevnes at AES er en av de lønnsomme lufthavner i Norge, som bidrar til opprettholdelse og utvikling av andre, mindre lønnsomme lufthavner, deriblant Ørsta/Volda lufthavn.

Utviklingsforumet slik det fungerer i dag ble etablert som organisasjon i etterkant av Vigrakonferansen i 2004, der Næringsforeningen i Ålesundregionen har hatt driftsansvaret. Selv om arbeidet som har vært gjort gjennom forumet har hatt stor betydning, for eksempel i forhold til etablering av flere direkteruter til utlandet fra Ålesund lufthavn, er det nå et klart behov for en styrking og formalisering av forumet. Slik forumet er organisert i dag har forumet svært begrenset økonomi og har ikke mulighet til å gå inn i større prosjekter, for eksempel ved å yte markedsstøtte til nye ruter der det kan være nødvendig. I Molde og Kristiansund er det etablert utviklingsforum som aksjeselskap med Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsliv og kommuner som eiere. Her har eierne blant annet bidratt med nettopp markedsstøtte til nye flyruter. Slikt handlingsrom har ikke Utviklingsforumet for AES i dag.

Det er helt avgjørende for utviklingen av Ålesund lufthavn at både næringsliv og kommuner bidrar til utviklingen. Det er derfor et mål at både det offentlige og næringslivet skal gå inn med aksjekapital og driftskapital. Fra det offentlige inviteres fylkeskommunen og medlemskommunene i Sunnmøre regionråd inn som eiere. Det legges opp til at hver aksjonær kan eie en eller flere aksjer. (kr 25.000 pr aksje). Interimsstyret ser for seg at aksjekapitalen bør ligge på ca. 1 million, og at det vil være behov for en årlig driftskapital på omlag 1 – 1,5 millioner avhengig av ambisjonsnivå. En ser for seg at det offentlige sitt bidrag primært vil dekke løpende drift, og at næringslivet bidrar med prosjektmidler til konkrete tiltak (for eksempel markedsstøtte til nye ruter og styrking av tilbringertjenesten). 

På nåværende tidspunkt har flere av kommunene (12 av 19) gitt positiv tilbakemelding til å delta både som aksjonærer og med årlig driftsstøtte til Utviklingsforumet, mens noen av kommunene har ikke behandlet saken i kommunestyret ennå.

Næringsforeningen i Ålesundsregionen håper denne saken behandles i våre medlemsbedrifter og andre bedrifter i regionen og at bedriftene stiller seg positive til å bidra med aksjekapital pr aksje kr 25.000 og et årlig beløp for driften av selskapet. Aksjekapital kr 25 000 innbetales ved stiftelse av selskapet høsten 2018. Årlig driftsstøtte på kr xx,- ( eksempelvis kr 10.000 pr år) innarbeides i årlige budsjett fra og med 2019. Bedriftene velger selv årlig driftstilskudd.

Næringsforeningen sender i disse dager ut mer informasjon til sine medlemsbedrifter, men har du noen spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med Adm. direktør Bente Lund Jacobsen på 971 08 288 eller lund.jacobsen@aalesund-chamber.no


HVA SKJER
MATIONTOFR

Vet du om et arrangement som burde
være med i aktivitetskalenderen?

tips oss

7. MARS 2019

Bra by

 
MEDLEMSBEDRIFTER
Sperre Rekruttering
BRAGD
AON NORWAY AS
Conta Group
Havnevik
O. N. Sunde Eiendom AS
Block Watne
Handelshuset Rønneberg.jpg
Westre Invest AS
Maritime Partner
Villa Sales
Vino Piemonte
Normarine
Com-Net AS
Zacco Norway AS
Contabile AS
Mostein
Energiråd
Sparebank 1 Nordvest
Consto
Møretrygd
Interkreditt
KPMG
Jørgen Heggen AS
Multiconsult.
CCL Buildings
Jets Vacuum AS
Easy2You
Weiberg Gulliksen
Kontorspar Aarflot Havnevik AS
Hofseth Bygg og Eiendom
Norgeshus Din Bolig AS
BunkerOil
Doxacom Public Relations
Aco Anlegg AS
EY
Spesialistbedriften AS
Drevik International
Yapril
Folkeuniversitetet
Sjømat Norge
STOKKE
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
Alfred Nesset Automasjon AS
Ålesund symfoniorkester
Devold fabrikken
Nordic Supply
Ocean Supreme
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Hotel Brosundet
Mestergull Hagen
Noricom
Normex
Brisk
Luminell Norway AS
OBOS
Momentium
Digital Solution
Sparebanken Møre
Personalhuset Staffing Group Ålesund
Nordea
Sunnmørsposten
Ulsmo Eiendom AS
Quality Hotel Waterfront.jpg
Sparebank 1 SMN
Firmenich
Dalegruppen
NorEngros
AaFK
its timeout
Amfi Moa
Fjordlaks AS
Scan Mar
Rystad Energy.jpg
Svinø Entreprenør
Br. Sunde
Daaskogen-Eiendom
Avis
KLM
Økonova
Rett HR
Avento
Ålesund Taxi
Eimskip CTG
EGH Regnskap
Handelsbanken.jpg
Axbit AS
Atea
Valumin plus
MRB
IF
Waagan Holding AS
Admit
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre
AOF Møre og Romsdal
Norhus
Fjellstua
Volstad Maritime AS
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
H-vinduet plus
ART Arkitekter og ingeniører
Halvorsen Service Partner AS
Jangaard Export AS
Binderiet
Storm Elektro
WSP Norge AS
Møre Codfish
Matfestivalen
Lindbak Møre AS
H.I. Giørtz
Norconsult
Viewledger
Skanska Norge AS
Brødrene-Dahl
Patogen Analyse AS
Artec aqua
Color Line Stadioen
Sparebanken Møre Arena.png
Mørenot
Vatne Tennfjord Invest AS
NHO Møre og Romsdal
Oscar Larsen Eiendom AS
Vissa
ÅKP
Danske Bank
Randstad
Manpower
Formfin Møbler AS
Adviso Advokatfirma
Blomsterstua
Sunn-Trans AS
Scandic Parken Hotel
IMG Comfort
Alvestad Automation AS
Caverion
Sperre Industri
Rimfrost
Acando
Tempra
Tussa IKT
Senab Eikeland
Næringslivsutvalget
Avinor
Formuesforvaltning
Haugen Kontorforum
Byggmontering
Medi 3 AS
Quality Hotel Åleund.jpg
Ålesund kommunale eiendom KF
PAB Consulting
Cateno.jpg
GC Rieber Salt AS
Havfisk
BagID
Br. Remø
Rostein AS
Låsservice
Tafjord
Aaland
Liaaen
Gagn
Subsea7
HRG
Skagen
PWC
Azets
Apex Renhold
Polyform
BDO
Karrierespesialisten
Innotown
Klippfiskakademiet
Adecco
Nordic Seaco
Monark Skomagasin AS
DNB
I&M
Rom AS
B2B Arena
Tyrholm & Farstad
Nordplan
Tess
Advocator
Sperre Rekruttering
BRAGD
AON NORWAY AS