Facebook    
Nyheter Næringsforeningen
 

Gratulerer med dagen damer! PS. Flytt til Ålesund

Ålesundregionen trenger flere kvinner i styreposisjoner og lederstillinger. Når vi vet at avkastningen til børsnoterte selskaper øker i takt med antall kvinner i styret, samtidig som aksjerisikoen reduseres, har vi ikke råd til å fortsette dagens trend.

TEKST Benedicte Hurlen

En rapport fra Møreforskning viser at det i Møre og Romsdal kun er 15 prosent kvinnelige daglige ledere i aksjeselskap (AS) og at kvinnelige styrerepresentanter i AS utgjør knappe 18 prosent. Andelen kvinnelige ledere i Ålesundregionen utgjør ca. 30 prosent. Et funn fra Møreforskning viser også at det er menn som dominerer ledelsesnivåene under toppleder, og at det fremstår som en systematisk ubalanse mellom kjønn i ledelsesstrukturen. Når man har forskning som viser at avkastningen til børsnoterte selskaper øker i takt med antall kvinner i styret, samtidig som aksjerisikoen reduseres, så sier det seg selv at vi ikke har råd til å fortsette dagens trend. 

Møre og Romsdal har en utfordring knyttet til det å tiltrekke seg kvinner til å ville bo og jobbe i regionen. Dersom Møre og Romsdal skal være et konkurransedyktig fylke når det kommer til næringsliv og vekstkraftige lokalsamfunn, må vi rekruttere flere kvinner med høy utdannelse og kompetanse til regionen.

Næringsforeningen i Ålesundregionen ser verdien og viktigheten av å gjøre regionen mer attraktiv for kvinner, og har i den forbindelse igangsatt ulike tiltak. Næringsforeningen har de siste 6 årene arrangert konferansen «Damene først», som har hatt som mål å engasjere og motivere kvinner til karriere og lederskap. Som følge av god oppslutning rundt konferansen «Damene først» satte vi også i gang et treårig prosjekt med samme navn med støtte fra Møre og Romsdal fylke. I forbindelse med dette prosjektet bestilte vi en forskningsrapport fra Møreforskning (Otterlei og Nystrand, 2017) for å få et faglig perspektiv på hva som skal til for å rekruttere kvinner tilbake til regionen.

Otterlei og Nystrand (2017) understreker at det er viktig å huske på at det finnes mange måter både å være kvinne og mann på. De oppfordrer oss derfor til å snu tematikken på hodet og heller spørre: hvorfor skal kvinner (og menn) flytte tilbake til regionen? Det å fokusere på strategier som handler om å synliggjøre regionen som en attraktiv bo- og arbeidsregion, hvor mangfold i kompetanse, arbeidsmarked og muligheter for begge kjønn vektlegges, kan være hensiktsmessig, fremfor å fokusere på «å hente kvinnene hjem» (Grimsrud og Giskeødegård, 2014).

Det er ingen tvil om at interessante jobber og godt kompetansemiljø er viktig for å tiltrekke seg høyt utdannede mennesker. En utfordring for regionen har vært at det er en oppfatning om at næringslivet ikke har tradisjon for å verdsette den type kompetanse som høyere utdanning gir. Man fremstår heller ikke da som en kunnskapsregion, noe som vil være viktig for å tiltrekke seg folk med høyere utdanning.

Videre er næringslivet i regionen kjent for å være nettverksbasert noe som gjør at mange jobber ikke blir lyst ut og da ei heller synlige for de som kommer utenfra (Otterlei og Nystrand, 2017). Det at Ålesundregionen mangler en del urbane kvaliteter blir også løftet frem som en utfordring i flere studier gjort av Møreforskning. Det understrekes at «kompetansepersonene» krever mer enn kebab og fotballpub og at Ålesund har rykte på seg for å ha mye å tilby «machomannen», men for lite å tilby de som er opptatt av litteratur og scenekunst.

Men er det egentlig slik? Har ikke Ålesundregionen mer å tilby enn kebab og fotballpub?

I Ålesund har vi en av Norges beste konsertscener, vi har museer i norgesklassen, en unik arkitektur, restauranter som oser av kvalitet, eget universitet, frivillige organisasjoner i fleng og sist, men ikke minst, er vi omringet av spektakulær natur som folk reiser fra andre siden av jordkloden for å få en bit av. Og alt dette - i tillegg til fotballpuber, andre puber, kebabsjapper og et fotballag som skaper en felles møteplass for hele regionen.

Rapporten fra møreforskning viser til at intervju med hjemflyttere tilsier at mange har vært positivt overrasket over å flytte tilbake til regionen. Alle var enige om at byen var blitt mer attraktiv enn den var da de flyttet ut, og flere innrømmet at de var fordømmende til hva de flyttet hjem til og at de hadde endret mening etter at de kom. Et voksende studentmiljø, internasjonal tilkobling og aktivitet rundt for eksempel Norsk maritimt kompetansesenter ble løftet frem som eksempler. Det ble fremhevet at det var en opplevelse av at byen var i utvikling og at dette var viktig.

Så hva skal vi gjøre i mellomtiden da? Hva kan DU gjøre for å løfte frem regionen og lokke kompetansen vi trenger hit? Otterlei og Nystrand (2017) trekker frem ulike tiltak for å øke regionens attraktivitet:

1. Skape attraktivitet gjennom å bygge omdømme, synliggjøre og informere omkring hva regionen har å tilby.

2. Skape møteplasser og tilknytning slik at nyetablerte i regionen får en fot innenfor det nettverksbaserte næringslivet og fordi vi vet at tilknytning og kjennskap til lokalsamfunn er avgjørende for om tilflyttere ønsker å bli.

3. Når det gjelder å øke den kvinnelige rekrutteringen til lederstillinger og styreposisjoner ser det ut til at de tiltakene som scorer høyest er å bruke rollemodeller og å synliggjøre karrieremuligheter. Men når vi vet at få virksomheter har strategier knyttet til rekruttering av kvinner, er det mulig og gjøre en innsats også på dette feltet.

Kort oppsummert- Ålesund er en kul region i utvikling. Ålesund har mye å tilby både kvinner og menn. Vi har ikke råd til å gå glipp av kompetansen som kvinner sitter på, og vi må derfor motivere flere kvinner til å ta leder- og styreposisjoner, her har vi alle et ansvar.

Førstkommende tirsdag 13. mars arrangerer vi konferansen «Damene først» i Ålesund. Dette er en møteplass for og av kvinner, hvor vi ønsker å inspirere og motivere kvinner til å bygge karriere og til å gripe de mulighetene som dukker opp. Håper vi sees!

Link til påmelding finner du her:

https://naeringsforeningen.hoopla.no/sales/3527353151

 

Referanser:

Otterlei, K. L, & Nystrand, T.B (2017) Kunnskap relatert til kvinner, rekruttering og Ålesundregionens attraktivitet. Notat ma 17- 13. Ålesund: Møreforskning Ålesund AS.

Giskeødegård, M. F., & Grimsrud, G. M. (2014). Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar. Rapport nr. 52. Volda: Møreforsking Volda.

https://www.dn.no/karriere/2013/11/02/derfor-lonner-det-seg-a-la-kvinner-styre

https://dagensperspektiv.no/2007/bedre-resultater-med-kvinner-i-styret

HVA SKJER
MATIONTOFR

Vet du om et arrangement som burde
være med i aktivitetskalenderen?

tips oss

 
MEDLEMSBEDRIFTER
Sperre Rekruttering
AON NORWAY AS
Conta Group
Devoldfabrikken
Havnevik
O. N. Sunde Eiendom AS
Block Watne
Maritime Partner
Villa Sales
Vino Piemonte
Normarine
Com-Net AS
Zacco Norway AS
Contabile AS
Mostein
Energiråd
Sparebank 1 Nordvest
Consto
Møretrygd
Glassm.-O.-Hauge
Interkreditt
KPMG
Cramo
Jørgen Heggen AS
Multiconsult.
CCL Buildings
Jets Vacuum AS
Thon Hotel Ålesund
Dammerud Kompetanse AS
Radisson Blu Hotel Ålesund
Weiberg Gulliksen
Kontorspar Aarflot Havnevik AS
Hofseth Bygg og Eiendom
Norgeshus Din Bolig AS
BunkerOil
Doxacom Public Relations
EY
Spesialistbedriften AS
Drevik International
Yapril
Folkeuniversitetet
Nordsjø ASA
Sjømat Norge
STOKKE
NB Boliger
Aco Anlegg
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
Alfred Nesset Automasjon AS
Ålesund symfoniorkester
Devold fabrikken
Nordic Supply
Ocean Supreme
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Hotel Brosundet
Mestergull Hagen
Noricom
Normex
Brisk
Schjødt
Luminell Norway AS
OBOS
Memira
Momentium
Digital Solution
Sparebanken Møre
Personalhuset Staffing Group Ålesund
Nordea
Sunnmørsposten
Racer
Ulsmo Eiendom AS
Quality Hotel Waterfront.jpg
Sparebank 1 SMN
Firmenich
Dalegruppen
NorEngros
AaFK
Amfi Moa
Fjordlaks AS
Scan Mar
PWC
Premier Seafood
Svinø Entreprenør
Br. Sunde
Daaskogen-Eiendom
Avis
KLM
Økonova
Rett HR
Spjelkavik Regnskap
Ålesund Taxi
Eimskip CTG
EGH Regnskap
Handelsbanken.jpg
Axbit AS
Atea
Valumin plus
Adecco
MRB
IF
Admit
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre
AOF Møre og Romsdal
Norhus
Fjellstua
Volstad Management AS
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
H-vinduet plus
ART Arkitekter og ingeniører
Halvorsen Service Partner AS
Binderiet
Storm Elektro
WSP Norge AS
Møre Codfish
Matfestivalen
Lindbak Møre AS
H.I. Giørtz
Norconsult
Møller Bil
Viewledger
Skanska Norge AS
Brødrene-Dahl
Artec aqua
Color Line Stadioen
Westre Invest AS
Sparebanken Møre Arena.png
Jangaard Export AS
Mørenot
Vissa
ÅKP
Danske Bank
Randstad
Manpower
Formfin Møbler AS
Adviso Advokatfirma
Blomsterstua
Sunn-Trans AS
Kvikkas
Scandic Scandenavie
SpareBank 1 Finans Midt-Norge.jpg
Scandic Parken Hotel
IMG Comfort
Alvestad Automation AS
Bring
Caverion
Sperre Industri
Rimfrost
Acando
Tempra
Tussa IKT
Senab Eikeland
Næringslivsutvalget
Avinor
Formuesforvaltning
Haugen Kontorforum
Byggmontering
Medi 3 AS
Ålesund kommunale eiendom KF
PAB Consulting
Cateno.jpg
GC Rieber Salt AS
Havfisk
Avento
BagID
Evry
Br. Remø
Låsservice
Tafjord
Aaland
Liaaen
Gagn
Subsea7
HRG
Skagen
Azets
Apex Renhold
Polyform
BDO
Innotown
Klippfiskakademiet
Tejos Engineering
Waagan Gruppen
Nordic Seaco
Monark Skomagasin AS
DNB
I&M
Rom AS
B2B Arena
Tyrholm & Farstad
Nordplan
Tess
Advocator
Sperre Rekruttering