Alliansen vil gjøre oss sterkere - sammen!

Næringsforeningen Ålesundregionen og Haram Næring og Innovasjonsforum har signert en allianseavtale. Målet er endelig sammenslåing innen 2022.

Organisasjonene representerer til sammen nærmere 300 medlemsbedrifter og 10.000 medarbeidere i det regionale næringslivet. Begge organisasjonene jobber for å skape en attraktivt og sterk bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette inkluderer arbeidet med å sikre rekruttering og god kompetanse, samt jobbe for gode rammebetingelser for næringslivet og bidra til økt verdiskaping i regionen.  

-Gjennom å samle kreftene og samarbeide, vil vi bidra til økt samordning mellom aktører og prosjekt for å fremme regionutvikling. Alliansen skal jobbe strategisk og proaktivt for å ivareta og inkludere interesser for næringslivet både fra Nordre Sunnmøre og tidligere Ålesund, sier Lene Trude Solheim i Næringsforeningen. 

Bedrifter har ikke kommunegrenser 

-Dette er et viktig steg i riktig retning. Målet vårt er å bygge en sterkere stemme for næringslivet og kunne gjøre en enda bedre jobb for medlemmene våre. Bedrifter ser ikke kommunegrenser. Arbeidskraft og kompetanse flyter på tvers mellom kommuner – og slik skal det være, sier styrelederne Anne Seth og Botholf Stolt-Nielsen. 

-Det å slå oss sammen med Næringsforeningen Ålesundregionen vil styrke denne stemmenSamlet vil vi bidra til at regionen får tydelig nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og ikke minst beholde rom for den lokale identiteten. Gjennom godt samarbeid mellom næringsaktører og det offentlige ønsker vi å fremstå som Norges mest attraktive næringsregion, fortsetter Anne. 

Næringsforeningen og HNI har lang og tradisjon for å skape aktivitet for sine medlemmer på ulike nivå. Flere konferanser som Byggebørsen, Damene Først og bransjenettverk som Havbruk er godt etablert. For HNI har Haramskonferansen i en årrekke vært en viktig arena for å skape dialog og samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. Denne konferansen vil bli videreført. Det vil også bli lagt til rette for videre og mer aktivitet både på Nordre Sunnmøre og i regionen ellers.  

-Vi skal fortsette å skape gode møteplasser for våre medlemmer og viktige samarbeidsaktører. Vi ønsker tid til enda mer aktivitet og mer tilbud til våre medlemmer, derfor ønsker vi et tettere samarbeid, forteller daglig leder i Næringsforeningen Lene Trude Solheim og Inger Synnøve Remme i HNI. 

Fordeler for medlemmene 

Alliansen skal aktivt jobbe for å ivareta og inkludere interesser for næringslivet i regionen. HNI sitt kontor i Haram kompetansepark i Brattvåg, videreføres som satellitt-kontor til felles bruk. Flere av medlemsbedriftene fra begge organisasjonene er lokalisert i den regionen, og det er viktig at vi er til stede oer synlig, sier Lene Trude Solheim før hun tilføyer;  

- Vi ser også frem til å ønske HNI velkommen inn til felleskapet hos oss i Notenesgata. I Næringsforeningen er vi i dag tre ansatte som jobber med ulike prosjekt, nettverk og medlemsaktiviteter. I tillegg betjener og hjelper vi, som det eneste handelskammeret mellom Bergen og Trondheim, daglig en rekke kunder. Ålesund Handelskammer er viktig rådgiver for eksportbedrifter, og vi tilbyr blant annet sertifisering av ulike eksport-dokument og utstedelse av midlertidige tollpass. 

Vi skal samle kreftene og initiere nye prosjekt som fremmer næringsutvikling og eksport, forteller daglig leder i Næringsforeningen Lene Trude Solheim og Inger Synnøve Remme i HNI: 

- Vi ønsker å samarbeide tettere både på strategisk og praktisk nivå. Alliansen vil bidra til økt samarbeid mellom bransjer og bedrifter i regionen. Samarbeid med kommune og det offentlige blir også viktig. Og målet er naturligvis at dette skal ha positiv effekt på regions- og næringsutviklingen. Samferdsel og infrastruktur er avgjørende for at vi lykkes her på kysten. En annen avgjørende faktor for å at næringslivet skal fortsette å lykkes og utvikles, er tilgang til kompetanse og arbeidskraft. 

 #sterkeresammen