Et innblikk i U37 Sunnmøre

Sunnmøre er en unik region med et næringsliv i verdensklasse, enestående natur, et yrende reiseliv og et universitet i vekst for å nevne noe! For å kunne ta vare på disse ressursene er vi avhengige av menneskene som arbeider og bor her. Derfor er det viktig å tiltrekke seg og beholde relevant kompetanse i regionen.

Et faglig og sosialt nettverk for unge ledere er et virkemiddel man kan ta i bruk for å rekruttere og beholde viktig kompetanse. Næringsforeningen ble utfordret til å danne et slikt nettverk av HKH Kronprins Haakon i forbindelse med SIKT 2016 i Ålesund, og i oktober 2017 gikk startskuddet for U37 SunnmøreSiden den gang har vi gjennomført rett i underkant av 20 samlinger, herunder kurs, workshops, foredrag, bedriftsbesøk, sommerfester og julebord.  

samlebådn.jpg


U37 Sunnmøre 
skal være den fremste møteplassen for samfunns –og næringslivsinteresserte ledere og talenter i regionen mellom 20 og 38 år. Her skal man kunne møtes og bli kjent på tvers av bransje, fag og bakgrunn. Medlemskapet i nettverket går gjennom arbeidsgiver, og det er bedriftene selv som anbefaler og melder inn sine kandidater. Nettverket har til enhver tid en medlemsmasse på 50-80 medlemmer som byr på seg selv, og koronaåret 2020 hadde vi en medlemsvekst på formidable 22%!  

Utrolig givende er hvordan jeg vil beskrive å være en del av U37-nettverket. Det er en meget fremoverlent gjeng, med mye å by på. Dynamikken i gruppa byr opp til samhandling og inkludering på tvers av bransjer. Jeg er veldig takknemlig fra at min arbeidsgiver investerer i et medlemskap for meg. Anbefales på det sterkeste!
- Sarah Isabella Aarøe, Partneransvarlig i AaFK
 

Nettverket styres i stor grad av medlemmene selv, og innholdet i treffene kvalitetssikres av ressursgruppen. Denne består av inntil 8 deltakere fra nettverket, og fungerer som talerør og programkomite. Medlemmene sitter i 2 år av gangen, og representerer ulike bransjer og organisasjoner. Næringsforeningen gjennomfører i tillegg spørreundersøkelser for å sikre at medlemmene i nettverket kan komme med tilbakemeldinger, slik at vi hele tiden kan utvikle oss. Evalueringen fra 2020 viser at medlemmene i nettverket får stort utbytte både faglig og sosialt av å delta i U37 Sunnmøre. Nettverket fungerer som en god arena for relasjonsbygging, og medlemmensier at de ofte anbefaler nettverket videre til andre.  

U37 har for meg vært en viktig arena for å bygge relasjoner med andre i tilsvarende situasjon. Samlingene har gitt faglig påfyll og gode diskusjoner, som jeg igjen har tatt med meg videre i jobbsammenheng. Kjekk arena for nettverksbygging, læring og utvikling
Robin Halsebakk, COO SølvtransSøk om gratis medlemskap

Takket være vår hovedsamarbeidspartner gjennom mange år, Sparebanken Møre, har vi mulighet til å dele ut 2 gratis medlemskap for unge ledere og talenter innen kunst, kultur, gründervirksomhet eller frivillig arbeid. 
Les mer om U37 Sunnmøre og send inn din søknad! 

Hvordan søke om gratis medlemskap?
1. «Klikk på denne lenken»
2. Fyll ut kontaktinfo
3. Legg ved en søknad og CV

Søknadsfristen er 26.februar.


Takk til vår samarbeidspartner:

Sparebanken Møre.svg