Fasilitator, ambisiøs og smånaiv familiefar

Espen Starheim Breivik jobber som Senior Manager og konsulent ved PwC sitt kontor i Ålesund. PwC som har vært medlem i Næringsforeningen - Ålesundregionen siden 2012, er et globalt revisjons- og rådgivningsselskap med over 284 000 ansatte i 155 land.

TEKST Nina Myklebust | FOTO Nina Myklebust

Espen Starheim Breivik.png
Foto: PwC

Ifølge Espen har selskapet en klar strategi om å bygge sterke regionskontorer som dekker alle tjenesteområdene som PWC tilbyr. Det å være nært kundene samtidig som de samarbeider tett med kollegaer nasjonalt og globalt er nøkkelen for å være både relevant og tilgjengelig.

- 2020 har vært et utfordrende år for oss alle, og vår bransje er intet unntak. Jeg er stolt av hvordan vi som gruppe har klart å omstille oss til den nye hverdagen, beholdt den gode bedriftskulturen og levert kundeverdi gjennom prosjektene våre, forteller Espen. På hjemmebane har det å få første skolebarn vært en svært spennende og lærerik prosess. Målsetningen om å være super-pappa i en kombinasjon med en hektisk arbeidshverdag er til tider utfordrende, men med en positiv (og litt naiv?) innstilling så går det meste relativt bra.

Regionen vår har en lang og imponerende historie når det gjelder nærings- og forretningsutvikling. Den erfaringen og kompetansen som finnes i regionen vår må naturligvis forvaltes videre, men vi må ikke må glemme å tenke innovasjon og forbedringer rundt de områdene vi faktisk er veldig gode på. Ny teknologi, nye arbeidsformer og kontinuerlig forbedring gjennom utforskinging og kreativt innovasjonsarbeid må ligge til grunn for de fleste fremover, sier Espen.  

- Vi har alle forutsetninger til både å bli eller forbli verdensledende på flere områder. La oss utnytte det! Som hjemflytter etter mange år i Oslo har U37 Sunnmøre vært en viktig arena hvor jeg raskt fikk dannet meg et faglig nettverk i regionen. Jeg ble faktisk ganske overrasket over hvor fremoverlent og nyskapende næringslivet på Sunnmøre var når jeg flyttet tilbake, forteller Espen. Han mener dette er noe flere sunnmøringer i andre byer bør få oppleve. Det er selvfølgelig vi i Næringsforeningen helt enig i!


Vær tilstede der magien skapes!
U37 Sunnmøre hadde årets første samling onsdag 10.mars, og Espen som er en del av nettverkets ressursgruppe hadde en viktig rolle som fasilitator. U37 Sunnmøre er en unik samling av mennesker med ulik erfaring, bakgrunn og kompetanse. Ressursgruppen har som mål at nettverket skal jobbe sammen om et lite, felles prosjekt i 2021. 

Med trygge rammer, fordelt på tre ulike møterom, jobbet 21 personer med forslag til hvordan U37 Sunnmøre kan bidra til å gjøre Ålesundregionen til et enda mer attraktivt sted å bo og arbeide. 

- Som konsulent tilegner du deg erfaringer fra mange ulike organisasjoner og fagområder. Rollen som fasilitator er sentral i mange prosjekter vi gjennomfører og da er det ekstra hyggelig å kunne bidra med denne erfaringen inn i U37 Sunnmøre. Det å få et så bredt spekter av personligheter og faglige profiler til å samhandle på en god måte krever litt prøving og feiling, men det er når dette fungerer at magien skapes, sier Espen entusiastisk! 

På jobb har Espen primært ansvar for rådgivning rundt teknologi og digitalisering i regionen. Typisk er dette prosjektledelse, systemanskaffelser og implementeringsprosjekter, strategi- og organisasjonsutvikling samt bruk smidig arbeidsmetodikk. Og mye av dette kom til god nytte på nettverkstreff vi hadde sist uke. 

Om det ble magi gjenstår å se, men det er ingen tvil om at det i alle tre lokalene summet av entusiasme og tanker om hvordan regionen vår bør fremstå.