Fikk du ikke med deg frokostmøtet om utsiktene for 2021?

Sjefsøkonomene Inge Furre og Harald Magnus Andreassen er to av Norges mest erfarne analytikere.
28. januar ga de sin vurdering av hvordan 2021 vil bli for næringslivet og oppdatert oss på nye muligheter som følge av Covid 19, utvikling i oljepris, renter, kroneverdi mm.

Se webinaret i opptak her:

Frokostmøte - Hvordan blir 2021 for næringslivet_-20210128_090759-Opptak av møte.mp4