Flere nye medlemmer på tampen av året

Vi nærmer oss utgangen av 2020, og med flere nye medlemmer den siste tiden, har Næringsforeningen nå 228 medlemsbedrifter, som med sine ansatte utgjør over 6 500 medlemmer. Dette er over 1000 flere medarbeidere enn ved utgangen av 2019.

I tillegg til våre medlemsbedrifter, har vi 35 virksomheter som er aktive i Bransjegruppe Havbruk, U37 Sunnmøre og Nordvest Eksportnettverk. Totalt sett representerer dermed Næringsforeningen over 260 bedrifter fra ulike bransjer i regionen vår.

Næringsforeningen fått hele 22 nye medlemsbedrifter i året som har gått 

- Vi setter selvfølgelig utrolig stor pris på at så mange i næringslivet støtter opp om arbeidet vårt, slik at vi sammen kan sørge for en aktiv Næringsforening som jobber for at regionen vår skal bli sterkere og godt rustet for fremtiden sier Laila Gjerdsbakk, markedsansvarlig i Næringsforeningen.  

- Medlemsundersøkelsen vår viser at den viktigste grunnen til at mange er medlem hos oss er tilgangen til foreningens nettverk, samt tilbudet av arrangementer og møter som foreningen står for. Da er det ekstra gledelig at bedriftene velger å melde seg inn til tross for at vi ikke har hatt mulighet til opprettholde normal aktivitet i året som har gått, fortsetter Gjerdsbakk. 

Næringspolitisk påvirkning og samfunnsansvar skårer også høyt hos medlemmene våre, to områder som det har vært lettere å opprettholde aktiviteten rundt også under Covid-19 pandemien. Samarbeidet mellom næringsliv, kommuner, partnere og akademia vil stå sentralt også i året som kommer. Vi ser fram til at vi i 2021 igjen kan være med på å skape arenaer hvor næringslivet kan møtes for faglig påfyll, nyttig meningsutveksling og nettverksbygging. Vi lover at så snart forholdene tillater det skal vi by på mye spennende.

Takk til alle dere som er med på laget - deres medlemskap og engasjement er viktig for oss og regionen vår!