Glede, kaos og krevende tvistesaker!

U37 Sunnmøre har en egen ressursgruppe som er nettverkets programkomitè og ansvarlig for innholdet i nettverkssamlingene. Leder- og talentnettverket skal i størst mulig grad formes og utvikles av sine medlemmer, og ressursgruppa arbeider tett med oss i Næringsforeningen.

TEKST Nina Myklebust | FOTO ADVISO Advokatfirma AS

Silje Bruun Teigen.jpg

Silje Bruun Teigen (37 år) er en av gruppens medlemmer. Hun jobber til daglig som advokat i ADVISO Advokatfirma AS, som er et rendyrket forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i Ålesund. I ADVISO har de et spesialisert og dynamisk advokatmiljø som setter lokal forankring, kjennskap til regionen og forretningskulturen, høyt som grunnlag for sin juridiske rådgivning. 

Silje som har vært i ADVISO siden 2019, sier hun jobber med spennende klienter hver dag. - Mine spesialfelt er offentlige anskaffelser, konkurranserett, kontraktsrett og tvisteløsning, fortsetter Silje. Når vi spør hvordan hun vil beskrive en god dag på jobb, er det de gode og konstruktive løsninger på klientenes juridiske utfordringer som dras frem. Med et bredt, eksportrettet og nyskapende næringsliv i regionen, er det stadig juridiske nøtter som må løses, sier Silje.   


Gjennom nettverket ønsker Næringsforeningen å synliggjøre den kompetansen og de mulighetene som finnes i Ålesundregionen, samt skape en engasjerende arena for unge ledere og talenter. 
 - U37 Sunnmøre er et spennende nettverk å være en del av med gode diskusjoner på tvers av bransjer. Jeg er imponert over hvor mange ressurssterke unge mennesker vi har på Sunnmøre. Det er spesielt kjekt med bredden i nettverket, og å bli kjent med så mange initiativrike fine folk, forteller Silje. I nettverket er det viktig at vi deler ulike arbeidserfaringer, både faglig og sosialt. Jeg ønsker å bidra med erfaring fra mange ulike arbeidsområder. Jeg er også opptatt av at det er viktig med bredde i arbeidserfaring og at en ikke skal være redd for å søke nye utfordringer. 

Når vi spør Silje hva hun er stolt av å ha fått til de siste årene, trekker hun frem muligheten hun fikk til å være en del av «team ADVISO», og alt det de har fått til sammen de siste to årene.
- Blant annet har vi hatt flere krevende tvistesaker og mange spennende saker innen offentlige anskaffelser, som har løst seg på en god måte. Privat er jeg veldig stolt av å være mamma til tre herlige barn mellom 4 og 11 år, som både gir masse glede og kaos i hverdagen. Jeg er også stolt av å kunne kombinere denne typen jobb med å ha tre barn i en aktiv alder, fortsetter Silje.

Næringsforeningen jobber for å sikre at regionen vår har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. For å utvikle regionen vår, mener Silje det er svært viktig at regionen står samlet. Dette både ved å styrke samarbeid på tvers av bransjer, og legge til rette for samarbeid mellom offentlig og privat sektor.
- Det er også viktig at vi selger Sunnmøre med alle våre kvaliteter og muligheter til kommende arbeidstakere. Behovet for kompetanse blir ikke mindre frem i tid, fortsetter Silje.

PS! Fristen for å søke om gratis medlemskap i U37 Sunnmøre er i dag! Er du gründer, aktiv innen kunst, kultur eller frivillig arbeid? Da er det ingenting å tenke på – send inn en kort søknad nå!