Har din bedrift kandidater til U37?

Fremhev og bidra til videreutvikling av de unge talentene i din bedrift!

Gjennom U37 nettverket ønsker Næringsforeningen å synliggjøre den kompetansen og de mulighetene som finnes i Ålesundregionen, samt skape en engasjerende arena for unge ledere og talenter.

Nettverket skal være den foretrukne møteplassen for samfunns- og næringslivsinteresserte ledere og talenter. Her skal man kunne møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn.  En unik mulighet for kunnskapsdeling og relasjonsbygging - litt utenom det vanlige. Samlingene gir i tillegg deltagerne en verdifull og unik mulighet til å bli bedre kjent med ulike aktører i det regionale næringslivet gjennom bedriftsbesøk og presentasjoner fra nettverkets egne deltagere og bedriftsledere.

Medlemskap i U37 knyttes opp mot en spesifikk person i bedriften din, og dekker deltakelse på 5 samlinger i året. Transport til og fra samlingene dekkes av den enkelte, med unntak av sommeravslutningen hvis denne holdes utenfor bysentrum.

Les mer om nettverket og meld inn deres kandidat nå!