Har du troen på gjensidig mentoring?

Det har vi! Ved hjelp av et skreddersydd mentorprogram utviklet sammen med FuelBox, skal deltagerne i Talent Sunnmøre ha fokus på personlig utvikling og en aktiv tilnærming til all læring i programmet.

TEKST Nina Myklebust | FOTO FuelBox

Berta Lende Røed, CEO FuelBox

"Vi tror at fremtiden tilhører de som er nysgjerrige.
De som ikke er redd for å prøve noe nytt,
utforske nye ting,
utfordre det etablerte,
stille spørsmål
og snu det hele opp ned og innsiden ut!"

Det handler om å om å være nysgjerrig på egne styrker og muligheter og ikke være redd for å prøve, feile og lære, for å hele tiden være i utvikling. Det handler også om å være nysgjerrig på kunnskap, ikke bare for å henge med i svingene, men for å ligge i front og bidra til svingene! Og ikke minst, men kanskje aller mest, så handler det om å møte andre mennesker med nysgjerrighet, forteller Berta Lende Røed, CEO i FuelBox.

Det å stille hverandre spørsmål og dele med hverandre gjennom gode samtaler der vi utforsker hverandres perspektiver skaper nærvær, gjenkjennelse, forståelse, tillit og tilhørighet. Dette er noe vi trenger på alle arenaer for å ha det bra sammen, og for å prestere bra sammen, sier Berta som skal introdusere deltagerne i Talent Sunnmøre for de mange elementene i FuelBox på programmets aller første samling i september

Hjerneforskning viser at det å snakke sammen, ansikt til ansikt, trumfer alt annet når det gjelder å utvikle og styrke relasjoner mellom mennesker*. I tillegg så viser også forskningen at psykologisk trygghet er den aller viktigste teamdynamikken i høyt presterende team**. Og psykologisk trygghet oppnås gjennom tillitsfulle relasjoner!

I Talent Sunnmøre skal FuelBox bidra til personlig og profesjonell vekst og utvikling for den enkelte. Deltakerne skal få utfordre og utforske seg selv sammen andre og da er det helt avgjørende at de får anledning til å utvikle sterke relasjoner og trygghet i gruppen. Dette vil ikke bare bidra til et godt læringsmiljø gjennom programmet, men også være starten på et spennende profesjonelt nettverk som kan følge deltakerne lenge etter programmet er avsluttet.

"Noko av det eg gleder meg mest til ved Talent Sunnmøre er mentoring. Det er så verdifullt å gi og få eit annans blikk på måten ein gjer ting på." 
- Kristine Oda Walderhaug Sæther (27), koordinator hos United Future Lab Norway

For å få til utvikling og endring tror vi på å engasjere og trene, forteller Berta, før hun fortsetter; 
- Deltakerne i Talent Sunnmøre vil få mye trening i kommunikasjon, relasjonsbygging og det å bruke nysgjerrighet som et verktøy for å utvikle seg selv og andre gjennom programmet. Dette er ferdigheter de vil kunne dra mye nytte av i den jobben de har i dag og i alle fremtidige roller i arbeidslivet.

Fuelbox app_crop.png

Mentorprogrammet i Talent Sunnmøre bygger på gjensidig mentoring. Det vil si at begge i et mentorpar skal utfordres til å dele egne perspektiver, og utfordre hverandres, og dermed ha gjensidig nytte og glede av samtalene. Deltakerne vil også ha mentorsamtaler i mindre grupper på tvers av mentorparene, noe som vil gi de enda mer verdifull sparring og ikke minst et utvidet nettverk på tvers av alle bedriftene som er med i programmet. Alle deltakerne får tilgang til FuelBox app på sin egen telefon og laptop, og denne vil fungere som en samtalefasilitator og sikre at disse samtalene blir mest mulig relevante og utviklende.

- FuelBox er et anerkjent verktøy som i dag brukes av mange små og store organisasjoner for å utvikle ledere, team og kulturer. Den skreddersydde appen, sammen med hver sin FuelBox MENTOR, vil kunne være verktøy som deltagerne vil kunne bruke i uoverskuelig fremtid til å engasjere seg selv og mennesker de har rundt seg, sier Lene Trude Solheim i Næringsforeningen.

Kulturen i en organisasjon sitter ikke i veggene, slik et kjent uttrykk vil ha det til. Den sitter i menneskene, i alle ansattes handlinger, kommunikasjon og interaksjon hver eneste dag. Skal vi påvirke og endre mennesker, ledelse og en hel kultur, må de ansatte engasjeres og få trene på eller utøve den type kommunikasjon eller handlinger, mange ganger og over tid. FuelBox er et verktøy for å både utøve og utvikle og trene på den atferden man ønsker hos for eksempel lederne, forteller Anne Sophie Gjems, partner i FuelBox og foredragsholder på Talent Sunnmøre sin 4.samling. 

FuelBox også et verktøy for lære sammen, gjennom å skape rom å dele og foredle all den kunnskap og erfaring som finnes i et team eller i en organisasjon. Men først og fremst er det et verktøy for å utvikle det mest grunnleggende i enhver høytpresterende organisasjon, nemlig tillitsfulle relasjoner mellom mennesker og psykologisk trygghet, avslutter Anne Sophie entusiastisk.  


LES MER OM TALENT SUNNMØREDELTAGELSE OG MULIG SAMARBEID!


Kilder:
*www.creatingwe.com/news-blogs/...
**https://rework.withgoogle.com/...