Julehilsen fra Næringsforeningen

Vi ønsker våre samarbeidspartnere og medlemmer en fredfull jul og et godt nytt år.

Næringsforeningen - Ålesundregionen ønsker å takke for samarbeidet som vi har hatt gjennom året. Året har vært utfordrende og krevende for svært mange. Likevel er det gledelig å merke seg at flere av våre medlemmer er optimistiske med tanke på fremtiden og de mulighetene som ligger foran oss. Vi sunnmøringer er kjent for å være både fremoverlente, uredde og ha en god porsjon pågangsmotKombinert med teftkompetanse og hardt arbeid, er dette egenskaper som vil bli helt avgjørende for videre vekst og utvikling i regionen vår. 

Samarbeidet mellom næringsliv, kommuner, partnere og akademia vil stå sentralt i årene som kommer. For å lykkes med dette må vi jobbe knallhardt for å bygge en sterkere bo og arbeidsmarkedsregion. Nærmere 150.000 av fylkets 250.000 innbyggere bor på Sunnmøreøkt mobilitet og forflytning av folk, varer og tjenester på en mer effektiv måte, vil være avgjørende for vår bærekraft fremover.  

Vi er en sterk og viktig eksportregion og flere av våre aktører er internasjonalt ledende på sine felt. Vi har en variert og bred leverandør- og tjenesteindustri samt et spennende kultur- og reiseliv i vekst. Vi ser frem til å bidra til økt aktivitet, samhandling og vekst gjennom våre møteplasser og arbeidet i våre bransjegrupper. Tusen takk til alle som har bidratt i dette arbeidet gjennom 2020. 

trio NF_1.jpg

Vi ønsker våre samarbeidspartnere og medlemmer en fredfull jul og et godt nytt år. 

Julehilsen fra 

Lene, Laila og Nina