Laks på land skaper store lokale verdier

Første byggetrinn av Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune går som planlagt, og en rekke bedrifter fra regionen er med som leverandører. Ålesundsselskapet Artec Aqua er totalentreprenør, og har blant annet inngått kontrakt med PTG Frionordica i Malmefjorden.

PTG skal levere et energianlegg med seks store varmepumper til første byggetrinn, og er dermed en av mange lokale bedrifter som leverer utstyr, tjenester og kompetanse inn i gigantprosjektet på Indre Harøy via Artec Aqua.

Dette er stas

Alle leveransene fra PTG skal produseres ved fabrikken i Malmefjorden som kun ligger to mil fra Indre Harøy der Salmon Evolution er i full gang med byggingen av ett av Europas største oppdrettsanlegg på land.

– Det er ikke tvil om at dette er stas – og en perfekt timing knyttet til utvidelsen og moderniseringen av produksjonen vår i Malmefjorden. De store varmepumpene til Salmon Evolution vil nok prege lokalene fram til sommeren 2022, sier Steinar Dale som er produksjonssjef i PTG. Han har ledet arbeidet med utvidelse av PTG sin fabrikk i Malmefjorden.

Øker produksjonskapasiteten

Høsten 2019 besluttet PTG å utvide fabrikken i Malmefjorden for over 20 millioner kroner (fase 1). Nå er fase 1 med utvidelsen av lokalene fullført, og i fase 2 skal det installeres sveiseroboter for å styrke konkurranseevnen og øke produksjonskapasiteten ytterligere i Malmefjorden. De første sveiserobotene til om lag fem millioner er allerede bestilt, og vil bli installert nå på nyåret i 2021.

Fabrikkmonterte enheter

–  I norsk sammenheng er dette store varmepumper. De største varmepumpene som skal leveres er dobbelt så store som de vi har levert tidligere, og er en oppskalering av et design som er utprøvd og etablert i markedet. I effekt går vi fra 3000 kW til 6000 kW, og i vekt går vi fra ti til 20 tonn. Derfor har vi også oppjustert løftekapasiteten på kranene i fabrikken, sier Steinar Dale.

Ved PTG i Malmefjorden bygges og sammenstilles varmepumpene i fabrikken. Her kvalitetstestes, styrketestes og kontrolleres alt i verkstedet, slik at når de ankommer byggeplassen så gjenstår kun tilkobling og de siste funksjonstestene.

Ansetter stadig nye folk

– Avtalen med Artec Aqua og Salmon Evolution skaper stolthet og trygghet for ansatte i PTG. Dette er en god referanse å ta med seg ut i markedet, da det er mange landbaserte anlegg på gang i Norge og internasjonalt, sier Dale.

Han forteller at det til tross for koronasituasjonen er fullt trøkk blant kundene i sjømatindustrien. PTG har rekordhøye ordrereserver, og på landsbasis har konsernet ansatt 47 nye medarbeidere i løpet av 2020.

Lykkes på land  

Artec_Aqua_Ole-Gunnar-Lyngstad_low.jpg
Ole Gunnar Lyngstad, prosjektleder Artec Aqua

Artec Aqua er totalentreprenør og leverandør av det landbaserte oppdrettsanlegget - og teknologien bak. De har vært tidlig ute i den nisjen av oppdrettsnæringen der deler av - eller hele produksjonen foregår på land, og har en sentral rolle i å sette sammen et komplett og kompetent lag på vegne av Salmon Evolution.

– Vi er et kompetanseselskap som tar oss av alle grensesnittene ut mot de ulike leverandørene i et byggeprosjekt, sier Ole Gunnar Lyngstad, prosjektleder i Artec Aqua.

Han regner med at første byggetrinn for Salmon Evolution tilsvarer om lag 325 årsverk, eller sagt på en annen måte – hver eneste dag i løpet av byggeprosjektet vil 163 personer være i sving på anlegget eller ute hos en leverandør.  

– På byggeplass forventer vi rundt 200 personer på det meste, sier Ole Gunnar Lyngstad, som til daglig leder byggeprosjektet fra byggeplassen på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Kunnskapsutvikling i nettverk 

Artec Aqua har vært gjennom en eventyrlig reise siden oppstarten i 2002, og har gått fra å levere enkeltprodukter, til komplette landbaserte oppdrettsanlegg som rognfabrikker og smoltanlegg, og etter hvert anlegg for oppdrett av matfisk på land.

Med bruk av mange underleverandører spiller selskapet en viktig rolle for andre lokale og nasjonale aktører innen næringen.

– For vår del bidrar et godt leverandørnettverk til at vi både får mer kompetanse inn i selskapet, men også mer fleksibilitet og kapasitet. For leverandørene lokalt og nasjonalt betyr det selvsagt at vi virvler opp en del arbeid som faller ned på de, forteller Lyngstad.

Samspill

Han sier at en av de store utfordringene med å bringe oppdrettsnæringen på land er kostnadsbildet.

– I stedet for å sette en stor not i sjøen må en transportere vann til og fra store lukkede tanker på land, og ikke minst må man ha tilgang på mye vann. Der har vi en fordel her i Norge med lokasjoner med god tilgang på ressurser som sjøvann og ferskvann.

– Da er det en trygghet for Salmon Evolution å kunne dra på et komplett kompetansenettverk både i bygge- og driftsfasen. For oss også er det en stor fordel at det finnes en underskog av norske leverandører som kompletterer oss med sin kompetanse og erfaring, avslutter Ole Gunnar Lyngstad i Artec Aqua.