Møte med Samferdselsministeren

Bente Lund Jacobsen, Adm. dir i Næringsforeningen, møtte tirsdag samferdselsminister Jon Georg Dale når han var på besøk hos Fiskerstrand Verft.

- Vi oppfatter vilje fra statsråden om overføring av gods fra land til sjø og han var lydhør for at det haster å få på plass Stadt skipstunnel, sier Lund Jacobsen. 

Næringsforeningen etterlyser midler i forhold til satsningen på sjøfrakt parallelt med midler som tildeles veiprosjektene. Eksportregionen Sunnmøre og hele Møre og Romsdal vil ha økt behov for transport av varer ut i Europa, og oppgradering av veinettet vil ikke være løsningen alene. 

Under møtet ble det positive diskusjoner rundt satsing på Hydrogen i tillegg til elektrisk drift av hurtigbåter, og en ser frem til bygging av hydrogenanlegg i regionen . 

- Vi fikk også lagt inn en påminnelse om at fjordkryssinger både med tanke på arbeidspendling og regionsbygging må ha stort fokus, og påpekte viktigheten av at både Hareid Fastlandssamband og Borgundfjordtunnelen bygges så raskt som mulig, avslutter Bente Lund Jacobsen.