Næringsforeningen fyller 174 år!

Næringsforeningen - Ålesundregionen fyller 174 år i februar! Vi er en av Norges eldste næringsforeninger, og sitter med en lang historie og verdier som er med oss den dag i dag.

aalesund 1870.jpg
Ålesund 1870. Cappelens antikvariat 1963.

Foreningen ble stiftet som Aalesunds Handelsforening under torskefisket i februar 1847. Det finnes ikke noen mer konkret dato, siden det er få skriftlige opptegnelser, samt at foreningens arkiv med protokoller brant opp i den store bybrannen i 1904. Likevel har deler av noen dokumenter blitt bevart og kopiert. Hundreårsjubileet ble satt til 15.februar, og denne datoen velger vi også å følge i dag.

I starten arbeidet Handelsforeningen nesten utelukkende med fiskehandelen, og bidro til en styrket vekst og nyskaping. Medlemmer i Handelsforeningen var på 1860-tallet også med på å bygge den første norske havfiskeflåte og den største norske fiskedampskipsflåte.

Med tiden blir Handelsforeningen større og større, og får store saker om samferdsel. Ved hundreårsjubileet står Handelsforeningen klare til nye oppgaver med flere forskjellige næringer og samarbeid.

Næringsforeningens lange historie og dens kjerneverdier om et felles næringsliv og vekst bærer videre den dag i dag. 

Vi er et samlepunkt for våre medlemmer og samfunnet, og deler kunnskap og interesser på tvers av hele Sunnmøre. Med samme lidenskap og engasjement som for 174 år siden. 

vg.png
VG 15.februar 1947, side 16. VGs arkiv.