Ocean Visioneering henter kapital

Ocean Visioneering er et teknologiselskap som utvikler løsninger for fremtidens møteplasser og showrom i virtuell virkelighet (VR) med lokalisering på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund. Nå henter selskapet kapital og sikrer viktig kompetanse og nettverk gjennom den nye eierstrukturen, samtidig som det gir rom for utvikling og vekst.

Astrid Strand.jpg

Investerer i fremtidens teknologi

Astrid Strand fra Strand Fiskeriselskap går inn som medeier i teknologiselskapet Ocean Visioneering AS med en eierpost på 7,7% av selskapet. Strand vil ha en sentral plass i styret og aktivt delta i selskapets vekststrategi.

– Vi har selv kjent på kroppen hvordan sosial distansering har begrenset vår kommunikasjon med omverdenen, og muligheten til å møtes, reise og vise frem produktene og selskapene våre. I likhet med resten av næringslivet ser vi nå i større grad behovet for en digital beredskap enn før Covid-19 inntraff, forteller Astrid Strand. Ocean Visioneering vil være et selskap i den digitale verdikjeden, med en helt klar bærekrafts profil. Slike selskaper har jeg tro på vil komme til å ha stor verdi for næringslivet fremover. Vi må alle tenke nytt, avslutter Strand. 

Bente Sollid Storehaug 2.JPG

Henter inn høyprofilert mentor

Selskapet henter inn Bente Sollid Storehaug som ressurs i advisory board. Hun er en suksessfull teknologi-gründer, styreproff og ettertraktet foredragsholder, og mest kjent som grunder av Digital Hverdag, som i dag er listet på Oslo Børs som Bouvet ASA. Med sterk erfaring fra solide vekstcase vil Sollid Storehaug bidra med viktig kunnskap og nettverk inn i Ocean Visioneering.

– Ocean Visioneering oppfyller alle de «krav» jeg setter til en start-up; et sterkt og kompetent team, skalerbar og fremtidsrettet teknologi og sterkt fokus på nye og endrede kundebehov i en verden som digitaliseres raskere enn noen gang. Teamet viser sterk kommersiell forståelse og allerede i tidlig fase er det etablert viktige relasjoner inn mot potensielle kundegrupper. Et innovasjonsdrevet selskap som investorer bør merke seg, sier Bente Sollid Storehaug.


Behov og konkurransekraft

Et genuint ønske om å bruke nye teknologier for å visualisere produkter og selskaper bygger på egen erfaring fra industrien. De ansatte i Ocean Visioneering kommer alle fra ledende stillinger innen salg, markedsføring og design i globale selskaper og har jobbet med kjente merkevarer.

– Vi kjenner behovet og ser at timingen er veldig riktig for å forbedre og effektivisere måten vi møtes- og presenterer oss på, sier daglig leder i Ocean Visioneering, Unni Grebstad. Et globalt behov for nye måter å samhandle på med mindre reisevirksomhet, reduserte utslipp og like muligheter for deltakelse er også drivere for utvikling av vår plattform. Covid-19 har verifisert og styrket vår forretningsmodell, avslutter Grebstad.