Optimister i medvind

Linda Strømmen og Hilde Nøring kommer til Damene Først den 23. September. De har til felles at de har jobber med stort ansvar og myndighet innenfor sine respektive bransjer.

Linda Strømmen og Hilde Nøring kommer til Damene Først den 23. September. De har til felles at de har jobber med stort ansvar og myndighet innenfor sine respektive bransjer. Begge har valgt å ta imot de utfordringene som de har fått gjennom karrieren sin og slik har de bygd en sterk kompetanse som gir flere og interessante muligheter. Sparebanken Møre og Brisk er to store bedrifter i vår region som har valgt å satse på dyktige kvinner i bedriftene. Slik blir det bra prosjekt av. Og to av disse gode prosjektene - Optimist og Medvind - skal Linda og Hilde snakke om på Damene Først. 

 

Ikke kjøpt billett enda? Hva venter du på?

Les mer om prosjektene her: Optimister i medvind - SBM Engasjert!