Satser på god, digital messestemning!

17. mars arrangeres det digitale fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter. UB Studio Proactive fra Borgund VGS konkurrerer om å bli fylkets beste ungdomsbedrift i to kategorier, beste yrkesfaglige bedrift og beste HR bedrift!

Hver av de 14 kategoriene som elevene kan konkurrere innen, har en egen jury. Innledende runder er ferdig, og elevene har vært gjennom utspørring og intervju innen begge kategoriene. Vanligvis kåres vinnerne på en messe hvor bedriftene har stand og får presentere seg selv og sin forretningsidé. Årets messe blir holdt på den digitale plattformen MyOnvent.

UB Studio Proactive har siden oppstart i 2020 hatt som mål er å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet, gjennom å tilby et proaktivt produkt. Nemlig tøymasker som er laget i henhold til Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, med fokus på bærekraft og beskyttelse. I skrivende stund har elevene produsert og solgt nærmere 200 masker og i tillegg utvidet produktsortimentet sitt til også å inkludere hundesokker som beskytter kalde poter om vinteren.  

Nina_jobb 5.jpg
Nina Myklebust

-  Det har vært spennende å følge elevene og den prosessen de har vært igjennom forteller Nina Myklebust, rådgiver i Næringsforeningen. Nina som har vært mentor for UB Studio Proactive var på Borgund VGS i går, for å gi elevene input innen markedsføring og presentasjon av bedriften og produktene i den digitale plattformen MyOnvent. Selv om Nina har mange års erfaring innen salg og markedsføring, er dette noe nytt for henne også.

- Covid 19 har satt i gang store endringer når det gjelder kontaktpunkt mellom kunde og selger. De tradisjonelle messene er satt på vent og mange kundemøter gjennomføres via teams eller telefon. Selv om vi alle gleder oss til åpne landegrenser og mindre restriksjoner, tror jeg mye av de endringene som er tvunget frem har kommet for å bli. Så her gjelder det å tilegne seg det man trenger av digital kunnskap og ny arbeidsmetodikk, avslutter Nina. 

Den 17.mars streames fylkesmesterskapet live gjennom auditoriet i plattformen, hvor Ane K. Sørensen og Jakob O. Flovikholm skal være programledere. Sjekk ut ungdomsbedriftene sine digitale stands her.

Ane _ Jakob_mindre.png
Ane K. Sørensen og Jakob O. Flovikholm

Ane og Jakob er erfarne UB`ere som ble norgesmestre i UB 2018 og representere Norge i EM i UB. Ane forteller at de gjennom perioden som ungdomsbedrift knyttet mange kontakter og at gode tilbakemeldinger fra aktører i det maritime markedet, var en av årsakene til at de valgte å satse videre. I dag driver de Evolant AS, hvor de har utviklet det de kaller Aquabow, en modulær og oppblåsbar bergingssløsning for skip, som skal løse bergingsselskapenes behov for en mer effektiv, miljøvennlig og kostnadsreduserende løsning. Erfaringene fra ungdomsbedrift har kommet til god nytte, og det er utrolig artig å kunne lære mer og mer, for hvert skritt man tar. Rett og slett utrolig spennende og lærerikt, avslutter Ane.

Nina Moe, rådgiver i Ungt Entreprenørskap er prosjektleder for fylkesmesterskapet i Møre og Romsdal. Sammen med Lars Øyvind Baltzersen og de andre i UE avdeling Møre og Romsdal, jobber hun sammen med utdanningssystem, næringsliv og andre aktører for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Målet er å motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Ifølge undersøkelse gjennomført av Østlandsforskning ønsker hele 46% av UB-deltagerne å bli selvstendig næringsdrivende. Samme undersøkelse viser at det er 50% høyere etableringsrate hos de som har drevet Ungdomsbedrift, enn øvrige i samme aldersgruppe. 

Næringsforeningen Ålesundregionen ønsker ungdommene lykke til i fylkesmesterskapet - vi ser frem til å møte dere i næringslivet i årene som kommer!