Stort engasjement blant U37 Sunnmøre

Noen kom for første gang og andre har vært med i lang tid. Møteplassen er viktig for unge ledere og talent som ønsker å videreutvikle sitt eget potensiale og som ønsker å bidra til at regionen vokser og utvikler seg.

Kari Løken har vært kommunikasjonssjef i Tafjord Kraft AS siden 2006. Foredraget hennes «Makt og påvirkning» er basert på hennes masteroppgave og ga en svært god innsikt i hvordan ledere kan bruke teknikker på en mest mulig effektiv måte for å få gjennomslag for sine prioriteringer.

Engasjementet i gruppen var stort og mange gode poeng kom frem i løpet av kvelden. Først da temaet var å få frem gode konkrete innspill til hva som kan gjøres for å sikre regionen sin attraktivitet for enda flere. Og ikke minst etterpå da Kari Løken og Trond Veibust avrundet programmet med en god og interessant sofaprat.

Her er noen av de gode poengene som ble snakket om:

  • Fremsnakke hverandre og regionen gjennom å sette ord på de fordelene som følger med å bo og jobbe i en mindre by – det er kortere pendlevei, det er ofte mer variasjon og raskere mulighet for å større ansvar i bedriftene, det er kort vei mellom natur og kultur, «alt» er innenfor kort reisevei  
  • Vi har alle et ansvar for å handle lokalt og bruke kulturtilbudet som er tilgjengelig
  • Plei relasjonene og bruk hverandre i dette og andre nettverk. Mange har like utfordringer og vil ha god nytte av å kunne sparre med andre. 

Fotograf: Tone Molnes


Gjennom nettverket U37 Sunnmøre ønsker Næringsforeningen å synliggjøre den kompetansen og de mulighetene som finnes i Ålesundregionen, samt skape en engasjerende arena for unge ledere og talenter. 

Nettverket skal være den foretrukne møteplassen for samfunns- og næringslivsinteresserte ledere og talenter i regionen. Her skal man kunne møtes på tvers av bransje, fag og bakgrunn. En unik mulighet for kunnskapdeling og relasjonsbygging- litt utenom det vanlige. 

Lyst på en plass i U37 Sunnmøre? Les her!