Til og med 32 åringer må fornyes!

Fra og med 1.juni 2021 er det slutt på manuell sertifisering av Certificate of Origin (COO).
La oss bistå deg i overgangen til vårt elektroniske system essCert.

Ålesund Handelskammer ble etablert i 1989 og er et av 15 norske handelskammer som alle er medlem av The ICC WCF International Certificate of Origin Accreditation Chain (CO Chain). Revisjon og fornyelsen av akkrediteringen gjøres hvert andre år. Dette for å sikre at kundene våre til enhver tid kan stole på at Handelskammeret overholder de rutiner og krav som krever. Videre skal de ansatte besitte den kunnskapen som behøves for å ivareta kundenes behov.

Certificate of Origin (COO)
Certificate of Origin er et ikke-preferensielt opprinnelsesbevis og gir dermed ingen tollfordeler i mottakerlandet. COO er en essensiell komponent i internasjonal handel og Handelskammer er en viktig utsteder i svært mange land. ICC (International Chamber of Commerce) har utviklet retningslinjer for sertifisering av opprinnelse (COO) og The World Customs Organization (WCO) mener at dette rammeverket og retningslinjene vil forenkle både handel og samarbeid på tvers av landegrenser.

Krav til digitalisering  - essCert
Verden endrer seg raskt og digitalisering blir mer og mer en norm. Mange aspekt ved internasjonal handel blir raskt modernisert og må tilpasse seg nye krav og omstendigheter. Kravene til forenkling, standardisering og digitalisering øker og vil snart ikke kunne unngås. 

EssCert er brukervennlig og enkelt å benytte. Du velger hvilke type dokument du ønsker å sertifisere, og fyller ut deretter. Ved utfylling av COO, lagrer systemet informasjon, noe som betyr at du sparer tid neste gang du benytter essCert.COO sertifisert i essCert får sitt eget referansenummer, QR-kode, ICC sitt stempel og Ålesund Handelskammer sitt stempel med signatur. Hvis du ønsker at vi sertifiserer fakturaer eller andre dokumenter, kan du også enkelt laste dem opp via essCert både som vedlegg til COO eller som «Other Documents».  Slike dokument blir stemplet elektronisk med Ålesund Handelskammer sitt stempel og godkjenner sin signatur. 

Om du trenger å få dokument stemplet og signert manuelt, sender du dokumentene inn til oss via essCert og velger å få dokumentene skrevet ut hos Ålesund Handelskammer. Dokumentene vil da bli stemplet med vannstempel og signert manuelt, og kan sendes til deg per post eller hentes ved Handelskammeret. 

Andre dokument
Helsesertifikat fra Mattilsynet og andre originaldokumenter kan fortsatt bringes til Handelskammeret for manuell stempling ved behov. 

Overgangsperiode
I en overgangsperiode vil vi i Ålesund Handelskammer tilby både manuell og elektronisk sertifisering. Fra og med 1.juni 2021 vil vi bare motta og utføre sertifisering av COO gjennom vårt elektroniske system essCert. De aller fleste importland aksepterer elektronisk stempling. Men ved overgang fra manuell til elektroniske, anbefaler vi våre kunder å høre med importøren om muligheten for bruk av elektronisk sertifisering.

Bærekraftig og lønnsomt
Skiftet fra manuell sertifisering til elektronisk, vil bidra til å redusere både kostnader og miljøbelastningen betraktelig. World Trade Organization (WTO) estimerer at handelskostnadene globalt kan reduseres med hele 14,3%. Som kunde hos Ålesund Handelskammer sparer du mellom 18-28% på å sertifisere elektronisk i stedet for manuelt.


Les mer om essCert og opprett bruker nå!