Velkommen til våre nye medlemmer!

Vi fortsetter med å presentere årets nye medlemmer, og denne uken ønsker vi SG Logistics AS og Mørenett AS velkommen til Næringsforeningen.

SG Logistics AS

SG Logistics AS.svg

SG Logistics er et transport- og logistikkselskap etablert i Ålesund i 2005 og som i dag har 14 ansatte. Uansett om forsendelsen skal gå med bil, båt fly eller tog, har vi stab med dedikerte medarbeidere klare til å hjelpe deg. De har i snitt 20 års erfaring fra bransjen og du kan derfor være trygg på at vi finner den mest kostnadseffektive måten å få godset trygt fram i tide. Dette inkluderer tjenester rundt fortolling, moms, forsikring, dokumenter eller andre ting som er nødvendige for å få til en problemfri leveranse.

SG Logistics har i alle år lagt vekt på å være en god arbeidsplass for våre ansatte. På den måten har vi klart å bygge og ivareta den kompetansen som er uunnværlig for å tjene våre kunder på best mulig måte. Vi fokuserer på kvalitet og tett oppfølging av hver enkelt forsendelse og tilsammen har dette bygd SG Logistics sitt omdømme som en god og pålitelig samarbeidspartner.

Les mer på https://sglogistics.no/


Mørenett AS

Mørenett AS

Framtida er elektrisk!

Mørenett skal være ein bidragsytar til grøn verdiskaping. Selskapet eig, utviklar og driftar nett for overføring av elektrisk kraft i 14 kommunar på Sunnmøre. Vi har sidan etableringa i 2014 styrka oss som eit effektivt og nøytralt nettselskap. Elektrifisering vil vere ei av dei viktigaste løysingane på klimautfordringane. Straumforbruket aukar raskt, og Mørenett skal sørge for å ha tilstrekkeleg kapasitet til  å møte den full-elektriske framtida.

Som nettselskap skal vi setje kunden i fokus. For å få dette til driv vi kontinuerleg utvikling av digitale løysingar. Vi har 140 kompetente medarbeidarar som bidreg til dette. 

Les gjerne meir på www.morenett.no


BLI MEDLEM I NÆRINGSFORENINGEN