Facebook    
Nyheter
 

Oxyshield kan bidra til økt tilvekst, færre lus og bedre fiskevelferd

Forskningsresultater viser at det er en klar sammenheng mellom oksygenmetningen i vannet og tilvekst hos fisk, samt fôrutnyttelse. Lave oksygenverdier gir lavere tilvekst og dårligere fôrutnyttelse.

I et teknologisamarbeid mellom Plany og AGA, og FoU-partner Mowi gjøres det forsøk med å optimere miljøet i oppdrettsmerder med en kombinasjon av luseskjørt og tilførsel av rent oksygen. Konseptet som testes ut kalles OxyshieldTM, og vil kommersialiseres av Plany.

OxyshieldTM har blitt testet fra 2017 og frem til i dag på Mowi (tidligere Marine Harvest) sitt oppdrettsanlegg på Gulestø i Sogn og Fjordane. Resultatene fra prosjektet viser at OxyshieldTM stabiliserer oksygenkonsentrasjonen i merdene.

Konseptet testes nå over en hel ny generasjon for sammenligning og ytterligere dokumentasjon. Representantene fra trepartssamarbeidet mener at det er god grunn til å tro at stabile og optimale oksygenforhold vil kunne bidra til økt tilvekst, reduserte kostnader og økte inntekter for oppdretterne.

Har trua, men vil ha mer fakta

Bjørnar Aga Larsen er driftsleder ved Mowi sitt anlegg på Gulestø.

- Foreløpig har vi ikke fått knallharde fakta på bordet, og før vi har det kan vi ikke konkludere. Jeg vil likevel si at jeg har trua på konseptet, og at det kan bidra til å optimalisere merdmiljøet, bedre fiskevelferden og vekstforholdene.

- Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt med støtte fra Innovasjon Norge, og derfor kan vi bruke midler på å teste dette uten for stor økonomisk risiko. Hvis det viser seg at kostnadene er lavere enn gevinsten kan jo dette være rett å satse på videre, sier Bjørnar Aga Larsen.

Miljø i merdene

Plany fra Haugsbygda på Søre Sunnmøre har de siste årene samarbeidet med Norges ledende gassleverandør AGA for å lage et optimalt miljø i merdene ved hjelp av OxyshieldTM. Plany har lenge vært en sentral aktør på forebyggende tiltak mot lusepåslag med sine luseskjørt, mens AGA har utviklet SOLVOX® DropIn, som er spesielt designet for oksygenering av større vannvolum i lukkede og delvis lukkede produksjonsenheter i sjø.

Bedre fiskevelferd

Hovedformålet med OxyshieldTM er å optimalisere miljøet for fisken ved å redusere lusepåslaget og bedre oksygenforholdene, noe som gir god fiskevelferd og verner om verdiene for oppdretteren. Ved å hindre og redusere lusepåslag samtidig som en opprettholder ønsket oksygenmetning i merden vil en oppnå færre avlusinger, lavere dødelighet, økt fôropptak – og med det økt tilvekst, kortere produksjonstid i sjø, samt lavere produksjonskostnad.  

Optimale oksygenforhold

Tor Kristian Stevik er Plany sin prosjektleder for OxyshieldTM. Han har arbeidet med testprosjektet på Gulestø i mer enn tre år, og kan fortelle at OxyshieldTM har kapasitet til å stabilisere oksygenmengden i merdene, samt øke konsentrasjonen til ønsket nivå.

_AFH4444 _Tony Hall_low.jpg
Tor Kristian Stevik, Plany's prosjektleder for Oxyshield.

- Dette handler ikke om komponenter, men et helhetlig konsept for å skape verdier gjennom å optimalisere miljøet og fiskevelferden, sier han.

Ove Nybø er driftstekniker ved Mowi sitt anlegg på Gulestø, og følger med på hva som rører seg på de ulike dybdene i merdene via TV-skjermene i kontrollrommet på fôrflåten. I tillegg til å se på aktiviteten til fisken, følger han også med på om fôret er spist før det når bunnen av merdene. På den måten har han full kontroll på om fisken har god appetitt, og hvor mye de spiser av fôret.

- Dette sammen med forbruk av fôr gir oss en indikasjon på hvor mye fisken spiser, og hvor mye den legger på seg. Jeg mener at oksygenet har en positiv effekt på fisken. Når det er et bra oksygennivå i merden da fôrer vi mer, og fisken spiser bedre, sier han. 

Færre avlusinger

Resultatene hittil viser at OxyshieldTM kan benyttes gjennom hele produksjonssyklusen og dermed bidra til færre avlusinger. Med redusert antall avlusinger sparer oppdretteren både kostnaden med avlusing og stressbelastningene det har på fisken.

- Vi ser at OxyshieldTM har en effekt, men hvor stor effekt er vi ikke sikre på enda. Hvis det kan hjelpe oss holde luseskjørtene på så lenge som mulig, så er bare det positivt, sier driftsleder Bjørnar Aga Larsen i Mowi.

Økt tilvekst

Erfaringer viser at tilveksten kan variere mellom merdene i et oppdrettsanlegg. Denne variasjonen kan delvis forklares med ulike oksygenforhold. Bruk av OxyshieldTM kan derfor bidra til å jevne ut disse ulikhetene. 

- Vi ser en gevinst i form av økt utfôring, sier Hans Kristian Tveito som er assisterende driftsleder ved anlegget til Mowi på Gulestø. Han forteller at de registrerer at de fôrer mer i de merdene de oksygenerer.

- Små forbedringer i tilvekst kan skape betydelige økonomiske gevinster med de volumene vi her snakker om, sier Tor Kristian Stevik i Plany, og legger til med et tenkt eksempel.

-  Se for deg et oppdrettsanlegg med åtte merder og volumet av fisk i hver av disse. Bare med én prosent økt tilvekst i året, samt én prosent redusert dødelighet på grunn av færre avlusinger vil en kunne oppnå en betydelig inntektsøkning og økt bunnlinje, og ikke minst bedre fiskehelse.

Variasjon avdekker handlingsrom

- Vi er bare i starten av dette. Med OxyshieldTM ser vi for oss å hele tiden kunne være i forkant og i beredskap ved gradvise eller plutselige endringer i merdmiljøet, forteller Tor Kristian Stevik.

Han sier at prosjektet har et mål om enda bedre presisjon på individnivå. Derfor er det nå installert biomassekamera i merdene på anlegget, der kameraene monitorerer tilvekst på individnivå, og med det måler snittvekst og størrelse underveis. Dette forsøket gjøres på merder med tilførsel av oksygen, og merder uten tilførsel av oksygen.

- I samarbeid med AGA og Mowi ser vi for oss en videreutvikling med datafangst, data-optimering og etter hvert kunstig intelligens (AI) og maskinlæring, der vi hele tiden kan overvåke miljøet og tilpasse tiltakene i forhold til behovet. Variasjon i naturlig oksygennivå, temperatur, algeoppblomstring og andre forhold avdekker handlingsrom, sier han.

Presisjons-oksygenering

- Dette er det best dokumenterte og mest omfattende utviklingsprosjektet innen presisjons-oksygenering av oppdrettsmerder til nå, sier prosjektleder John Bertil Aakernes i AGA.

- Som utviklingsprosjekt får vi sammenlignet effekten i merder med og uten oksygentilsetting, og i tillegg til å dele data på tvers av selskapene får vi satt inn ressurser fra alle parter når det trengs.

Fyrer ikke for kråkene

AGA sin SOLVOX® DropIn en vesentlig del av OxyshieldTM-konseptet. Med den tilføres oksygen til vann på en effektiv måte gjennom lavtrykkinnløsning med mikrobobler.

- Med OxyshieldTM og presisjons-oksygenering fyrer ikke oppdretteren for kråkene, det vil si at mikroboblene ikke føres sidelengs med strømmen eller stiger til overflaten og sprekker, men gjør oksygenet tilgjengelig for fisken før de når overflaten, sier Aakernes. 

Fra klekking til slakting

AGA er en del av region Nord-Europa i The Linde Group, et verdensledende gass- og engineeringselskap. AGA har et svært godt utbygd gassforhandlernettverk langs hele norskekysten med lokale eksperter som sørger for pålitelige oksygenleveranser til sine fiskeoppdrettskunder.

- I dag leverer vi hovedsakelig oksygen til smolt-anlegg, så om det kan dokumenteres at oksygenering bidrar til økt tilvekst i merdene, ligger det et stort potensial for oss alle om industrien ser verdien av å oksygenere fra klekking til slakting, forteller prosjektleder John Bertil Aakernes i AGA. 

OxyshieldTM fra Plany

OxyshieldTM forebygger påslag av lakselus med en fysisk barriere, samtidig som tilføring av oksygen ivaretar et kontrollert miljø for god fiskevelferd og effektiv produksjon.

- Luseskjørt er det beste enkelttiltaket for å hindre påslag av lus. Ulempen med bruk av luseskjørt er redusert oksygennivå i merden. Vi og AGA har altså løst dette ved å kombinere luseskjørt og tilsetting av rent oksygen. Nå gleder vi oss til august og lanseringen av OxyshieldTM på standen vår under Aqua Nor i Trondheim, avslutter Jan Erik Våge Klepp, administrerende direktør i Plany.

Foto: Tony Hall

HVA SKJER
MATIONTOFR
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 

Vet du om et arrangement som burde
være med i aktivitetskalenderen?

tips oss

21. SEPTEMBER 2019

Bil & Motorshow

23. SEPTEMBER 2019

Land møter Hav 2019

26. SEPTEMBER 2019

DNB NXT Ålesund

 
MEDLEMSBEDRIFTER
Sunndal Sparebank
Sperre Rekruttering
Sherpa økonomi
BRAGD
AON NORWAY AS
Conta Group
PLOT arkitekter AS.jpg
Havnevik
O. N. Sunde Eiendom AS
Block Watne
Handelshuset Rønneberg.jpg
Pir Cowork.jpg
Westre Invest AS
Maritime Partner
Villa Sales
Vino Piemonte
Normarine
Unicare
Com-Net AS
Zacco Norway AS
Contabile AS
Mostein
Energiråd
Sparebank 1 Nordvest
Consto
Møretrygd
Interkreditt
KPMG
Jørgen Heggen AS
Multiconsult.
CCL Buildings
Jets Vacuum AS
Easy2You
Weiberg Gulliksen
Kontorspar Aarflot Havnevik AS
Hofseth Bygg og Eiendom
Norgeshus Din Bolig AS
BunkerOil
Doxacom Public Relations
Aco Anlegg AS
EY
Spesialistbedriften AS
Drevik International
Yapril
BLT Berg Lipid Tech AS
Folkeuniversitetet
Sjømat Norge
STOKKE
PWC
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange
Firesafe AS
Alfred Nesset Automasjon AS
Ålesund symfoniorkester
Devold fabrikken
Nordic Supply
Ocean Supreme
Wenaas Kapital
Advokatfirmaet Judicia DA
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
Hotel Brosundet
Mestergull Hagen
Noricom
BMERK
Normex
Brisk
Luminell Norway AS
SINTEF Ocean
OBOS
Kuehne + Nagel
Momentium
Digital Solution
Sparebanken Møre
Personalhuset Staffing Group Ålesund
Nordea
Sunnmørsposten
Ulsmo Eiendom AS
Quality Hotel Waterfront.jpg
Sparebank 1 SMN
Firmenich
Dalegruppen
Nye Ålesund kommune
NorEngros
AaFK
its timeout
Amfi Moa
Fjordlaks AS
Scan Mar
Tafjord
Rystad Energy.jpg
Svinø Entreprenør
Br. Sunde
Daaskogen-Eiendom
Avis
KLM
Rett HR
Avento
Ålesund Taxi
Eimskip CTG
EGH Regnskap
Handelsbanken.jpg
Axbit AS
Atea
Valumin plus
MRB
IF
Waagan Holding AS
Admit
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Møre
AOF Møre og Romsdal
Norhus
Sparebank1 Regnskapshuset
Fjellstua
Volstad Maritime AS
Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz
H-vinduet plus
ART Arkitekter og ingeniører
Halvorsen Service Partner AS
Jangaard Export AS
Binderiet
Storm Elektro
WSP Norge AS
Møre Codfish
Matfestivalen
Lindbak Møre AS
H.I. Giørtz
Norconsult
Viewledger
Skanska Norge AS
Brødrene-Dahl
Patogen Analyse AS
Artec aqua
Color Line Stadioen
Kontorsystemer AS
Sparebanken Møre Arena.png
Glamox.jpg
Mørenot
Vatne Tennfjord Invest AS
NHO Møre og Romsdal
Oscar Larsen Eiendom AS
Vissa
ÅKP
Danske Bank
Randstad
Manpower
Formfin Møbler AS
Adviso Advokatfirma
Blomsterstua
Sunn-Trans AS
Uls Bygg AS
Scandic Parken Hotel
IMG Comfort
Alvestad Automation AS
Caverion
Sperre Industri
Rimfrost
Acando
Tempra
Tussa IKT
Senab Eikeland
Næringslivsutvalget
Avinor
Formuesforvaltning
Haugen Kontorforum
Byggmontering
Medi 3 AS
Quality Hotel Åleund.jpg
Ålesund kommunale eiendom KF
PAB Consulting
Cateno.jpg
GC Rieber Salt AS
Havfisk
BagID
Br. Remø
Rostein AS
Låsservice
Kongsberg
Aaland
FK Fortuna Ålesund
Liaaen
Gagn
Subsea7
HRG
Skagen
Azets
First Hotel Atlantica
Apex Renhold
Polyform
BDO
Karrierespesialisten
Innotown
Klippfiskakademiet
Adecco
Nordic Seaco
Monark Skomagasin AS
DNB
Rom AS
B2B Arena
Larsdotter AS
Tyrholm & Farstad
Nordplan
Tess
Advocator
Sunndal Sparebank
Sperre Rekruttering