Ukens medlemsbedrift: ADVISO

Forretningsjuridisk spisskompetanse

ADVISO Advokatfirma AS er et rendyrket forretningsadvokatfirma som ble etablert i 2012.  Vi har kontor i Ålesund, og har nylig flyttet inn i nye og større lokaler på Grimmerhaugen. Vi har vokst jevnt og trutt siden oppstarten, og er nå 9 ansatte, hvorav 8 er advokater. Våre advokater har lang erfaring og flere er spesialiserte innenfor sentrale områder innenfor forretningsjussen. Vi kjenner det lokale markedet godt og kombinerer juridisk kunnskap og erfaring, med kommersiell forståelse. 

Hva er dere spesielt stolte av å ha fått til, eller å ha arbeidet med i 2018?

ADVISO har i 2018 vært involvert i flere av de større transaksjonene som har vært gjennomført i vårt distrikt, og vi har dermed markert oss som ledende på området. Våre transaksjonsadvokater beskrives som effektive og løsningsorienterte. Vi er også svært fornøyd med at vår satsning innenfor offentlige anskaffelser, gjennom Thomas Albertesen, har blitt ønsket velkommen av det lokale markedet. Vi har helt siden oppstarten vært opptatt av å tilby faglig påfyll til våre samarbeidspartnere, også ut over de konkrete sakene. Våre lunsjseminar er en viktig del av dette. I 2018 har vi utviklet den faglige arenaen videre, ved at vi har etablert faglige forum. Her samles aktører på tvers av bransjer med særlig interesse for et fagfelt, til faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger. ADVISO ønsker å være en lokal samarbeidspartner ut over det rent juridiske. Dette viser vi ved å aktivt sponse så vel kultur som idrett. Dette gjelder ikke bare større aktører som AAFK, Strandafjellet Skisenter og Momentium, men også lokale idrettsklubber som Ålesund Friidrett og flere av de lokale fotballklubbene.

I 2018 har vi også inngått samarbeid med Pir Cowork. Pir Cowork er et selskap som er i gang med å etablere en oppstarts- og innovasjonsarena i den gamle Idungården. Dette er viktig for oss som selv har vært et oppstartsselskap i en tradisjonelle bransje, og vi vil dele av våre egne erfaringer inn i miljøet. Når Pir Cowork åpner vil vi derfor ha regelmessige kontordager i dette lokale, slik at vi kan sitte tett på startup-miljøet, og støtte gründerne i deres oppstart. Frem til åpningen i Idungården vil vi på forskjellig vis være delaktig i Pir Cowork.

I ADVISO tar vi den digitale utviklingen på alvor, og det er viktig for oss å vite hva som skjer, hvilke muligheter som byr seg, og hvilke muligheter og utfordringer teknologien representerer. Dette er essensiell kunnskap for framtidens næringsliv, og desto viktigere for dagens strategiske retningsvalg. Gjennom vårt medlemskap i NextDigital får vi en god plattform for identifisere og utvikle mulighetene som digitaliseringen gir.

Hva gjør dere sammen som kollegaer når dere skal ha det kjekt?

I ADVISO har vi det kjekt på jobb hverdag! Noen dager er selvsagt mer utfordrende enn andre, men med en gjeng flinke folk med samme verdigrunnlag, som har en genuin interesse av å kombinere solid arbeidsinnsats med å utvikle sterke bedrifter i regionen, har vi det sjeldent kjedelig. Vi har jevnlig sosiale aktiviteter – ofte der også våre respektive familier deltar. Blant annet skal små og store om noen uker samles, der fiske, felles matlaging, fjelltur og andre aktiviteter står på programmet. Våre sosiale høydepunkt er likevel det årlige juleverkstedet, der vi i kombinasjon med sosialt samvær forbereder og pakker årets julegaver til våre samarbeidspartnere.

Hvis dere skal trekke frem en sak eller et prosjekt som er viktig å få gjennomført for å utvikle regionen vår- hva vil det være?

Vi lever i en region hvor samarbeidet mellom bedrifter innen for samme næring historisk sett har vært svært viktig for å bygge samfunn. Den maritime klyngen har vist veien for slike gode samarbeid, og den utviklingen vi nå ser av nye klynger innen marinindustrien, møbelindustrien og tech, er svært spennende og positiv får vår region. Det er viktig at vi støtter opp om disse klyngene, og legge tilrette for både videreutvikling, kompetanseheving, knoppskyting og nye start-ups i og rundt klyngene.